top of page
Seedlings

Adatvédelmi szabályzatunk

mYields Kft. részére és Szolgáltatások

Utolsó frissítés: 2022  január  1.
 

keresztül nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban a mYields Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad adatkezelési tevékenységéről.  www.myard.eu, www.mydentification.eu és a www.myields.com (a továbbiakban: „Webhely”) a jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi szabályzat”) segítségével. Szolgáltatásaink igénybevétele során olyan információkat ad meg számunkra, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Személyes adatait csak az adatkezelés céljainak megfelelően, az adatkezeléshez szükséges mértékben, módon és ideig, valamint a jogszabályi előírásoknak, különösen az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kezeljük. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezéséről.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Honlapunkon fiók létrehozására és rendelés leadására csak 18 éven felüli személyek jogosultak!

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el az alábbi Adatvédelmi szabályzatot.

 

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén, ha bármilyen további kérdése van jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

ÉN.  ADATKEZELŐ

A jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt adatkezelés kezelője: 


név:  mYields Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. 

cégjegyzékszám: 01-09-372629

nyilvántartásba vette: a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 

adószám: 28756288-2-43

(a továbbiakban: „Mi” vagy „hozamok”)


Adatkezeléssel kapcsolatos kérdések esetén elérhetőségeink:

postacím: HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

e-mail cím: info@myields.com

telefon: +36304072917

weboldal: http://www.myard.eu

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK

2.1 FELHASZNÁLÓI FIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A Weboldalon regisztrálhat fiókot. Ha felhasználói fiókot szeretne létrehozni, a regisztráció során meg kell adnia az alábbi adatokat. Ezután további adatokat is megadhat fiókjában, hogy megkönnyítse a jövőbeni rendeléseket.  .  A rendelés leadásához/foglaláshoz nem szükséges fiók regisztráció  a miénk  szolgáltatások a címen  a Weboldalt.


Milyen személyes adatokat kezelünk?

A regisztráció során megadott adatok:

 • email cím

 • Jelszó

 • Facebook fiókkal történő regisztrációkor a következő adatokat kapjuk meg a Facebooktól:  

  • profilkép

  • keresztnév családnév

  • email cím

 • Google fiókkal történő regisztrációkor a következő adatokat kapjuk a Google-tól:  

  • profilkép

  • keresztnév családnév

  • email cím


Ezeket az adatokat a felhasználói fiók regisztrálásához kell megadnia, ha a fenti adatok egyikét sem adja meg, nem tudunk felhasználói fiókot létrehozni.


Egyéb adatok, amelyeket a felhasználói fiókjában megadhat:

 • telefonszám

 • kereszt-és vezetéknév

 • további e-mail címetEzeket az adatokat bármikor rögzítheti felhasználói fiókjában. Ezeket az adatokat nem köteles rögzíteni a fiókjában, de ha megrendelést szeretne leadni, akkor a megrendelési felületen (lásd 2.2. pont) adja meg számunkra ezeket az adatokat.


Egyéb adatok, amelyeket a felhasználói fiókjával kapcsolatban kezelünk:

 • korábbi rendelések adatai: rendelési azonosító szám; a megrendelés dátuma (év, hónap, nap, óra, perc); megjegyzés; a megrendelt szolgáltatások neve, mennyisége és ára; teljes összeg  

 • számla regisztráció dátuma (év, hónap, nap, óra, perc)  

 • az utolsó tevékenység dátuma (év, hónap, nap, óra, perc)

 • mentett fizetési adatok, fizetési mód és szolgáltató.

 • A weboldalon korábbi rendelésekhez használt címek

 • Csevegési naplók webhelyünk tagjaival

 • Fórumbejegyzések és hozzászólások a weboldalon

 • Előzetes és jövőbeli konzultációk foglalása


Mi a feldolgozás célja?

Az adatkezelés célja a felhasználó beazonosítása, ezáltal lehetővé téve, hogy a felhasználó igénybe vegye a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat (pl  csinálni  egyszerűbb online rendelés leadása,  korábbi rendelések egyszerű visszakeresése online rendelés leadásához; rendelési előzmények megtekintése, használati esetek megosztása a Weboldal közösségével, hozzászólások írása a fórum bejegyzéseihez, chat az oldal többi tagjával stb.), a felhasználói fiókok nyilvántartása, és szükség esetén a szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetek küldése.


Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából az Ön önként adott, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Beleegyezés nélkül a felhasználói fiók nem jön létre, és nem lesz elérhető az Ön számára. Hozzájárulását a regisztrációs felületen a megfelelő négyzet kipipálásával adhatja meg.


Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

Regisztrációját az Önnek küldött visszaigazoló e-mailben kell megerősítenie. Ennek elmulasztása esetén a regisztráció során megadott személyes adatai 48 óra elteltével törlésre kerülnek, ezt követően a regisztrációt megerősítő link inaktívvá válik. A regisztrációt a regisztrációs űrlap újbóli kitöltésével kezdeményezheti.


A felhasználói fiókkal kapcsolatban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek adatbázisunkból, ha

 • kéri az adatok törlését (felhasználói fiókja törlését);

 • törli felhasználói fiókját;

 • visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását;

 • még nem jelentkezett be a felhasználói fiókjába  5 év;

 • megszüntetjük a Weboldalt.


Ha elfelejti jelszavát, az új jelszó beállítása törli az előzőt. 

2.2  A MEGRENDELÉSEKHEZ/FOGLALÁSOKHOZ ÉS EZEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Megrendeléseket küldhet nekünk a Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerint.


Milyen személyes adatokat kezelünk?

A térinformatikai szolgáltatások megrendelésekor megadott adatok:

 • kereszt-és vezetéknév

 • email cím

 • számlázási cím és  / vagy  szállítási címek

 • szállítási mód

 • fizetési mód 


A Tanácsadó szolgáltatás lefoglalásakor megadott adatok:

 • kereszt- és vezetéknév e-mail cím

 • telefonszám

 • fizetési mód


Rendelés leadásakor/tanácsadás lefoglalásakor csak olyan adatokat kérünk Öntől, amelyekre a rendelés/foglalás rögzítéséhez, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez és kiszállításához szükségünk van, így ezen adatok megadása a megrendelés/tanácsadás lefoglalásának előfeltétele. Ha nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy megrendelését/foglalását nem küldjük el, és azt nem áll módunkban elfogadni.


Egyéb általunk kezelt adatok a megrendeléssel kapcsolatban:

 • Rendelésszám

 • rendelés dátuma (év, hónap, nap, óra, perc)

 • tartalmat rendelni

 • teljes ár

 • rendelés állapota (új rendelés; teljesítve; törölve)

 • megtörtént-e a fizetés

 • a számlán szereplő adatok (név, cím, adószám, számlaszám, dátum, teljesítés dátuma, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, ÁFA összeg stb.)


Az elküldött foglalásokkal kapcsolatban általunk kezelt egyéb adatok:

 • foglalás dátuma (év, hónap, nap, óra, perc)

 • a lefoglalt foglalkozás

 • foglalási ütemterv

 • teljes ár

 • állapot (új foglalás; befejezve; törölve)

 • megtörtént-e a fizetés

 • a számlán szereplő adatok (név, cím, adószám, számlaszám, dátum, teljesítés dátuma, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, ÁFA összeg stb.)


Az alábbiakban a „megrendelés” a megrendelést jelenti  Térinformatikai szolgáltatások és a konzultációs szolgáltatások foglalása is.


Mi a feldolgozás célja?

Adatokat az alábbi célokra dolgozunk fel:

 • nak nek  a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, regisztrálása és teljesítése, a megrendelés kézbesítése, valamint a megrendelés teljesítése vagy kiszállítása során Önnel való kapcsolatfelvétel,

 • a megrendelésből, mint szerződésből eredő igények és jogok érvényesítése,

 • a kiállított számlával kapcsolatos adatok kezelésének célja a jogszabályban előírt számviteli kötelezettségek teljesítése.


Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

A megrendelés leadásával és annak általunk történő visszaigazolásával szerződés jön létre Ön és a myYields között a megrendelés teljesítésére. E tekintetben a fenti adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés megkötése és teljesítése, valamint a szerződés teljesítését követően - a 6. (1) bekezdése szerint. (f) pontja – jogos érdekünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő viták rendezésének biztosításában. Az érdekeltségi vizsgálatot az 1. számú melléklet tartalmazza.


A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 169. §-a alapján a számlán szereplő adatok kezelésére jogszabályi kötelezettségünk van. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.)


Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

Minden adatot a megrendelés teljesítését követő 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. §-a szerint kezelünk, az abból eredő igények és jogok érvényesítése érdekében. a megrendelést szerződésként.


A kiállított számlákat és az abban szereplő adatokat a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük.

2.3  PANASZKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Írásbeli panasz esetén:

 • a neved;

 • az Ön levelezési címe vagy e-mail címe;

 • panaszának tárgyát és tartalmát, a panaszával kapcsolatban részünkre átadott dokumentumokban foglalt adatokat.


Szóbeli panasz esetén, ha nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a megfelelő azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszt az alábbi adatokkal rögzítjük:

 • neved, címed,

 • a panasz benyújtásának helye, időpontja és módja,

 • panaszának részletes leírása, az Ön által benyújtott dokumentumok és egyéb bizonyítékok listája,

 • az Ön panaszával kapcsolatos álláspontunkat, ha lehetséges a panasz azonnali kivizsgálása,

 • a feljelentést tevő személy aláírása és - a telefonos szóbeli panasz kivételével - az Ön aláírása,

 • a panasz rögzítésének helye és dátuma,

 • telefonon tett szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító száma.


Ha Ön nem adja meg számunkra a panasza megoldásához szükséges adatokat, panaszát a rendelkezésre álló információk alapján bíráljuk el, kivéve, ha a hiányzó adatok nem teszik lehetővé panaszának elbírálását.


Mi a feldolgozás célja?

Az adatkezelés célja a fogyasztók által szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus levélben tett panaszok rögzítése, kezelése és dokumentálása.  felvenni a kapcsolatot a panaszossal a panaszkezelési folyamat során,  törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény) 17/A. §-ában foglaltak szerint.


Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

A panaszfelvétel tartalmát és a vállalkozásokat a panaszkezeléssel kapcsolatos egyéb kötelezettségeit a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. A fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében ezen törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.


Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

bekezdése alapján 5 évig megőrizzük a panaszt (panaszról készült jegyzőkönyv, írásbeli panasz), a panaszra adott választ (vagy annak másolatát), valamint a panasz kivizsgálásával kapcsolatos iratokat és így az abban foglalt adatokat. A Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. (7) bekezdése alapján.

2.4  KAPCSOLATBAN KAPCSOLATOS FELDOLGOZÁSOK

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Érdeklődni e-mailben:

·         név

·         email cím

·         bármely egyéb, Ön által megadott személyes adat (ideértve különösen az elérhetőségeit és az ügy körülményeit, amellyel megkeresett minket)


Postán küldött levelek esetén:

·         feladó neve

·         a feladó címe

·         a levél kézbesítésének dátuma

·         bármely egyéb, Ön által megadott személyes adat (ideértve különösen az elérhetőségeit és az ügy körülményeit, amellyel megkeresett minket)


Érdeklődni telefonon:

·         név

·         telefonszám

·         beszélgetés dátuma

·         bármely egyéb, Ön által megadott személyes adat (ideértve különösen az elérhetőségeit és az ügy körülményeit, amellyel megkeresett minket)


Ha Ön nem adja meg számunkra a megkeresése megválaszolásához szükséges adatokat, akkor a rendelkezésre álló információk alapján válaszolunk, kivéve, ha a hiányzó információk ezt nem teszik lehetővé.


Mi a feldolgozás célja?

Ha kérdéssel fordul hozzánk (pl. termékeinkről vagy szolgáltatásainkról érdeklődik), akkor az Ön által megadott, illetve általunk megszerzett személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy válaszoljunk kérdésére, és ezzel kapcsolatban felvegyük Önnel a kapcsolatot.


Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

A jogi alap  a fenti adatok feldolgozásához  jogos érdekünk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti megkeresések rögzítéséhez és megválaszolásához.  Az érdeklődésfelmérő tesztet a 2. számú melléklet tartalmazza.


Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

A megkeresésekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokat (beleértve az e-maileket is) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Ennek megfelelően, ha a megkeresésre és a válaszra a további ügyintézés szempontjából már nincs szükség, azt haladéktalanul, ellenkező esetben a kérelem kezelésének befejezését követően töröljük.

2.5 HÍRLEVÉVEL KAPCSOLATOS FELDOLGOZÁS

Milyen személyes adatokat kezelünk?

·         név

·         email cím


Személyes adatok hiányában hírlevélre való feliratkozását nem áll módunkban elfogadni.


Mi a feldolgozás célja?

Ha feliratkozik hírlevelünkre, akkor az Ön feliratkozása során közölt személyes adatait feldolgozzuk abból a célból, hogy az Ön e-mail címére időről időre hírleveleket küldjünk. Hírleveleinkben tájékoztatjuk termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, valamint híreket olvashat, értesülhet a tevékenységünkkel és cégünkkel kapcsolatos eseményekről (direkt marketing célú feldolgozás).


Milyen jogalapon kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön önként adott, tájékozott hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Hozzájárulás nélkül nem tudjuk elfogadni feliratkozását, ezért nem küldjük ki hírleveleinket.


Hozzájárulását az előfizetési űrlap kitöltésével adhatja meg, és az Ön feliratkozását az Önnek küldött e-mailben található linkre kattintva erősíti meg.


Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?

Ha 24 órán belül nem erősíti meg az előfizetést az előfizetést megerősítő e-mailben található hivatkozáson keresztül, azonnal töröljük az előfizetéskor megadott személyes adatokat. Ebben az esetben, ha szeretne előfizetni, meg kell ismételnie az előfizetést az űrlap újbóli kitöltésével. 


A hírlevelekkel kapcsolatban kezelt személyes adatai törlésre kerülnek, ha

 • arra kérsz minket,

 • visszavonja hozzájárulását,

 • leiratkoztál.


Hírlevelünkről bármikor, ingyenesen, indoklás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

 • a hírlevelek láblécében található „Leiratkozás” linkre kattintva;

 • címre küldött e-mailben küldött leiratkozási kérelemmel  info@myields.com;

 • a mYields Kft.-hez postai úton küldött leiratkozási kérelemmel. nál nél  HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

2.6  A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN GYŰJTETT INFORMÁCIÓK 


2.6.1 NAPLÓFÁJLOK

Amikor felkeresi a Webhelyet, az Ön webböngészője bizonyos adatokat küld webszerverünknek. Webszerverünk ezeket az adatokat automatikusan rögzíti és naplófájlokban tárolja. Ezek az adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint az Ön  IP-cím, országkód, város, böngésző neve, az eszköz típusa és verziója,  Internet szolgáltató, belépési/kilépési oldalak, operációs rendszer, nyelvi beállítások, látogatás időpontja,  clickstream adatok. 


Ezt az információt arra használjuk, hogy  a Weboldal megfelelő és biztonságos működtetése, a Weboldalon végzett műveletek nyomon követése az esetleges visszaélések, hibák felderítése, valamint  javítja és fejleszti a Weboldal funkcionalitását.  Ezeket az információkat nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására.


Ezen adatok kezelésének jogalapja - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében - jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a Weboldal megfelelő működését, optimalizáljuk a Weboldalt és garantáljuk informatikai rendszereink biztonságát. Az adatok naplófájlba gyűjtése és tárolása feltétlenül szükséges a Weboldal működéséhez.  A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokra használjuk fel. Nem gyűjtünk viselkedési preferenciákat, és nem hozunk automatizált döntéseket ezen adatok alapján, és ez alapján nem küldünk személyre szabott ajánlatokat a felhasználóknak. Mindezek miatt az adatkezelés nem sérti aránytalanul a felhasználó alapvető jogait és szabadságait,  jogos érdekünket nem írják felül a felhasználók jogai és szabadságai.


A naplófájlok  24 hónapig tárolódnak, majd automatikusan törlődnek.

2.6.2 COOKIE-K

Mik azok a sütik?


A süti egy kis szöveges fájl, amely elhelyezhető az Ön számítógépén vagy más böngészési eszközén, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-t a weboldal helyezi el az Ön eszközén, és meghatározott ideig tárolja.


A belső cookie-k az Ön által meglátogatott webhely által beállított cookie-k. Csak az a webhely tudja elolvasni őket. Ezenkívül egy webhely potenciálisan külső szolgáltatásokat is használhat, amelyek szintén beállítják saját cookie-kat, amelyeket harmadik féltől származó cookie-knak neveznek.

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyeket az Ön számítógépe ment el, és amelyek nem törlődnek automatikusan, amikor kilép a böngészőből, ellentétben a munkamenet-cookie-kkal, amelyek törlődnek, amikor kilép a böngészőből.


A sütik információkat tárolhatnak vagy kereshetnek az Ön böngészőjében. Lehetővé tehetik például, hogy a meglátogatott webhely egy bizonyos ideig emlékezzen az Ön tevékenységeire, például emlékezzen az Ön egyéni preferenciáira (pl. bejelentkezés, nyelv és egyéb megjelenítési beállítások), vagy azt is lehetővé tehetik, hogy a webhely tulajdonosa összesített adatokat kapjon. forgalmi adatok a weboldal használatával kapcsolatban.  

  

A Weboldalon használt sütik semmilyen személyes adatot nem gyűjtenek és nem dolgoznak fel Önről olyan módon, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, ezek az adatok nem kapcsolódnak más személyes felhasználói adatokhoz, azaz ezen adatok alapján nem tudjuk Önt azonosítani.

A sütik által rögzített adatokhoz csak a cookie-kat kezelő harmadik fél szolgáltatók és cégünk fér hozzá.


Milyen sütiket használunk, és mit kezdünk az általuk gyűjtött információkkal?


A weboldalon használt sütik típusai:


-  A Weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik (szükséges sütik):  ezek a sütik segítik a weboldal használhatóságát azáltal, hogy lehetővé teszik az olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, ezért ezek elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez. Ezen sütik használata kizárólag a Weboldal működésének és alapvető funkcióinak biztosítását szolgálja, ezért az ilyen sütik kezelésének jogalapja a Weboldal működéséhez fűződő jogos érdekünk a 6. cikk (1. ) (f) pontja. A weboldal nem működik megfelelően ezen cookie-k nélkül.


-  Statisztikai cookie-k: ezek a cookie-k segítenek a webhelytulajdonosoknak abban, hogy megértsék, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a webhelyekkel azáltal, hogy anonim információkat gyűjtenek és jelentenek. Ezen sütik feldolgozásának jogalapja a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében.-  Marketing cookie-k:  ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalakon végzett tevékenységéről, hogy felmérjék a felhasználó érdeklődését, és ezáltal a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg a weboldalakon. Ezek a cookie-k szintén nem azonosítják a felhasználót személyesen, hanem olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy a felhasználó melyik oldalt látogatta meg, a webhely melyik részére kattintott, hány oldalt tekintett meg stb. Ezeknél a sütiknél a jogalap adatkezeléshez a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében.


A Weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k kivételével a cookie-k használata az Ön hozzájárulásán alapul.  Ha elfogadja az összes cookie használatát, az „Elfogadom” gombra kattintva adhatja meg hozzájárulását  a sütiben  értesítési sáv,  egyébként kattintson a "Beállítások" gombra a beállításhoz  a te  cookie-beállítások.     Cookie-kat csak akkor használunk, ha Ön hozzájárulását adta. A beállításokat bármikor módosíthatja (beleegyezését visszavonhatja).


A Weboldalon használt cookie-k részletes listája .

Hogyan lehet kikapcsolni a sütiket?


A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan engedélyezi a cookie-kat. Ha nem szeretné, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban a fent leírt információkat gyűjtsenek Önről, akkor az Internet böngésző beállításaiban részben vagy egészben letilthatja a cookie-kat, vagy más módon módosíthatja a cookie-beállításait. 


Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a Weboldal által használt egyes cookie-k célja, hogy megkönnyítsék vagy lehetővé tegyék a webhely használatát, ha Ön letiltja ezeknek a sütiknek a használatát, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a Webhely teljes funkcióját, vagy a Weboldal nem működik rendeltetésszerűen a böngészőjében.


Minden böngészőben cookie-kat állíthat be az alábbiak szerint:


Internet böngésző:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid


Szafari:
https://Fsupport.apple.com/en-hk/guide/safari/sfri11471/mac

III.  KINEK LEHET HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Az Ön személyes adataihoz az adatkezelésben részt vevő munkatársaink, adatfeldolgozóink és munkatársaik, valamint más személyek is hozzáférhetnek a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint. Mindegyikük köteles a rendelkezésükre álló személyes adatokat bizalmasan kezelni. Az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, aki nem jogosult azok megismerésére.


Személyes adatok a társaságon belül a II. pontban meghatározott adatkezelési tevékenység során a következő személyeknek adhatók ki: ügyvezető igazgató, a társaság tagjai.


FIGYELEM, HOGY AZ ÖN FELHASZNÁLÓI PROFIL ALAPÉRTÉKELÉSÉBEN NYILVÁNOS, AZZAL AZ, HOGY MÁS REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ LÁTHATJA PROFILOLDALÁT, BEJEGYZÉSEIT, MEGJEGYZÉSEIET, ÉS KAPCSOLATOT KÉPESÍTHET A CHAT FUNKCIÓBAN. Ha el szeretné rejteni profiloldalát és fiókja közösségi oldalait, profilját priváttá teheti a Fiókom > Fiókbeállítások > Profil láthatósága menüpontban. Ha privát, akkor a profilod nem lesz látható más regisztrált felhasználók számára, nem kommentelhetsz, nem lájkolhatsz bejegyzéseket, és nem követhetsz más felhasználókat. Ezenkívül kilép a csoportokból, csatlakozott.

A.  FELDOLGOZÓK

Feldolgozókat kérünk fel bizonyos műveletek elvégzésére a fent felsorolt személyes adatokkal.


Az adatfeldolgozók működésük végzése során a jogszabályoknak és utasításainknak megfelelően járnak el. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat csak az adatkezelő utasítása szerint kezelhetik, az adatokat saját céljaira nem kezelhetik, a személyes adatokat az adatkezelő utasításai szerint tárolják és tárolják.


Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további feldolgozókat vonjunk be. A processzorokban bekövetkezett bármilyen változást a jelen Adatvédelmi szabályzat frissítésével értesítjük.

Adatfeldolgozóink és feladataik

B. ADATKEZELÉSEKNEK TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEKNEK NEM SZEMÉLYEZTETŐKNEK

A személyes adatokat a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően, vagy jogos érdek érvényesítése esetén bíróságok, ügyészségek és más hatóságok felé adjuk ki, a törvény által szükséges vagy előírt mértékben és módon.


Abban az esetben, ha bármilyen jogi követelést kell benyújtanunk Önnel szemben, személyes adatait jogos érdekünk alapján jogos partnereinknek és követelésbehajtási partnereinknek a szolgáltatásaik teljesítéséhez szükséges mértékben kiadhatjuk.


Bankkártyás online fizetés esetén a rendszer átirányítja Önt a pénzügyi szolgáltatónk által biztosított online fizetési felületre  ……………  (székhely:……………, elérhetőség: ……………..).  A fizetés ezen a felületen keresztül történik. A fizetés sikeres lebonyolítása és a tranzakció nyomon követhetősége érdekében a pénzügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátjuk az alábbi adatokat:  …………………..  Az online fizetési felületen megadott adatokat csak a pénzügyi szolgáltató látja és kezeli, hitelkártya adatait nem látjuk és nem tároljuk. A pénzügyi szolgáltató csak a fizetés sikerességéről értesít bennünket.  A pénzügyi szolgáltató adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: ……………………..

IV.  A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Elkötelezettek vagyunk a megfelelő intézkedések megtétele mellett a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében. Ennek keretében elfogadunk és kidolgozunk, valamint rendszeresen felülvizsgálunk minden olyan technikai és szervezési intézkedést és eljárási szabályt, amely biztosítja az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását. Gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne fedje fel, ne továbbítsa, módosítsa vagy törölje.


Tanácsoljuk mindazoknak, akiknek személyes adatokat továbbítunk, hogy tartsák be az adatbiztonsági követelményeket, és ezt megköveteljük az adatkezelésben részt vevő munkatársainktól is.


A fentiek keretében olyan informatikai megoldásokat tervezünk és választunk ki, amelyek biztosítják a jogosult személy kizárólagosságát a személyes adatokhoz való hozzáférésben, valamint garantálják a személyes adatok hitelességét és integritását. Bevezetünk és alkalmazunk többek között jelszóval védett hozzáférési rendszereket, tevékenységnaplózást és rendszeres biztonsági mentéseket.


A technológiai fejlődést bármikor figyelemmel kísérjük, és a rendelkezésre álló műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat alkalmazzuk, amelyek megfelelnek az adatkezelésünk által indokolt védelmi szintnek.

V.  SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

Személyes adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amikor a személyes adatokhoz illetéktelen hozzáfér, vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, pl. az adatbázis megsemmisül, vagy az adathordozó elveszik, amelyen az adatokat tárolták.


Személyes adatvédelmi incidens esetén felmérjük annak hatásait és kockázatait (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, visszaállíthatóak-e stb.), és azonnal intézkedünk a jogorvoslat érdekében. Az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül jelentjük a Magyar Adatvédelmi Hatóságnak, kivéve, ha a személyes adatok megsértése valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a személyes adatok megsértése nagy valószínűséggel magas kockázatot jelent a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, arról honlapunkon tájékoztatást adunk, vagy lehetőség szerint közvetlenül értesítjük az érintetteket. 


Az adatvédelmi incidensekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást is vezetünk.

VI.  AZ ÖN JOGAI

Hozzájárulás visszavonása : Ha az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek jogában áll a hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha a feldolgozásnak más jogalapja van. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az előzetes adatkezelés jogszerűségét.


Hozzáférési jog:  Ön jogosult arra, hogy tőlünk visszaigazolást kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kaphat a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:


az adatkezelés céljai és jogalapja, az általunk kezelt személyes adatok és azok kategóriái, a címzettek vagy a címzettek kategóriái (beleértve az adatfeldolgozókat is), akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ha a személyes adatokat egy harmadik ország, jogosult tájékoztatást kapni az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról), az adattovábbítás jogalapjáról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, az adatkezelőtől való helyesbítés kérésére való jog meglétéről. vagy az Önre vonatkozó személyes adatok törlése vagy a személyes adatok kezelésének korlátozása, vagy tiltakozás az adatkezelés ellen, a Magyar Adatvédelmi Hatósághoz benyújtott panasz joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei és hatásai, valamint a megelőzésük érdekében végrehajtott intézkedéseket.


Ezzel egyidejűleg másolatot adunk a feldolgozás alatt álló személyes adatokról is. Az első példány ingyenes, de jogosultak vagyunk minden további másolatért ésszerű díjat felszámítani. A díj összegét előre értesítjük.


Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog:  Önnek jogában áll kérni tőlünk pontatlan személyes adatainak helyesbítését, vagy hiányos személyes adatainak kiegészítését (a helyes adat megjelölésével). A kijavítást vagy kiegészítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük, és erről írásban értesítjük.


Ezért, ha azt észleli, hogy valamely személyes adata hibás, pontatlan vagy hiányos, vagy személyes adatai időközben megváltoztak (névváltozás, lakcímváltozás stb.), kérjük, jelezze felénk.


A felhasználói fiókjában rögzített adatokat a fiókjába való bejelentkezés után is módosíthatja a Fiókom menüpontban.


A törléshez való jog („az elfelejtéshez való jog”):  Ön jogosult kérni személyes adatainak törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok törlése megtagadható, különösen akkor, ha az adatokra jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy igény érvényesítéséhez van vagy lehet szükségünk.


Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása az adatok törlését is maga után vonja, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonása az adatok törlését is magában foglalja. Ha az adatait jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel, és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatait töröljük, kivéve, ha az adatkezeléshez nyomós jogos okunk van.


Továbbá törlésre kerül sor, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 1. a személyes adatokat törölni kell az uniós jogból vagy a nemzeti jogból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében.


Felhasználói fiókját is törölheti, ha e-mailt küld a címre  info@myields.com  fiókjához regisztrált e-mail címével.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:  Önnek jogában áll kérni tőlünk az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. adat; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás mindaddig érvényes, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelést korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy okokból kezelhetők. fontos közérdekű.


Az adatkezelés korlátozása esetén Önt az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatjuk.


Tiltakozás joga:  A mi vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatban tiltakozhat adatkezelésünk ellen, ha úgy érzi, hogy az adatkezelés sérti Önt.


Ha tiltakozik, személyes adatait töröljük, kivéve, ha az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos indoka van, amelyek felülírják az Ön érdekeit vagy jogait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


Adathordozhatósághoz való jog:  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általunk rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul. vagy szerződés alapján történik, és a feldolgozás automatizált módon történik.

VII.  KÉRÉSEK ELŐADÁSA ÉS AZOKRA VÁLASZOLÁS

A fenti jogaival kapcsolatos kéréseit írásban az info@myields.com e-mail címre, vagy postai úton a mYields Korlátolt Felelősségű Társaság címére kérjük a HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. A levélben kérjük megadni  az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat, valamint levelezési címét. Ha kétségeink merülnek fel az Ön személyazonosságát illetően, vagy az azonosításhoz megadott adatok nem elegendőek, jogosultak vagyunk kérni  az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadása.


A kérelme alapján tett intézkedésekről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk.  Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. Az ilyen meghosszabbításról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt, a késedelem okával együtt.


Bármilyen kommunikációt és tevékenységet ingyenesen biztosítunk.  Ha azonban a kérések nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését.


A személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását minden olyan címzettel közöljük, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt ezekről a címzettekről.

VIII.  KÁRTÉRÍTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

Amennyiben az Ön személyes adatainak jogellenes vagy nem biztonságos kezelésével kárt okozunk Önnek vagy harmadik személynek, Ön vagy a kárt szenvedett személy jogosult tőlünk kártérítést követelni. Ha ezzel kapcsolatban megsértjük az Ön magánéletét, jogosult a visszatérítésre.


Felhívjuk figyelmét, hogy mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt bizonyítottan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok okozta, vagy a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

IX.  JOGORVOSLATOK

9.1. Kapcsolatfelvétel a vezérlővel


Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, kérjük, hogy észrevételeiről vagy igényeiről elsőként tájékoztasson bennünket, mint adatkezelőt az I. pontban felsorolt elérhetőségeink bármelyikén, hogy észrevételeit minél gyorsabban és hatékonyabban tudjuk feldolgozni és kezelni. amint lehetséges.


9.2. Panasz benyújtása az adatvédelmi hatóságnál


Jogellenes adatkezelés esetén jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és eljárást kezdeményezni.


A hatóság elérhetőségei:


weboldal:  http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

email:  ugyfelszolgalat@naih.hu


9.3. Bírósághoz fordulni


Felhívjuk figyelmét, hogy Ön jogosult keresetet benyújtani a bírósághoz. A keresetet a székhelyünk vagy az állandó, illetve ideiglenes lakóhelyünk szerint illetékes megyei bírósághoz nyújthatja be.


9.4.  Panaszok a hírlevelekkel kapcsolatban


Elektronikus úton (hírlevél) küldött hirdetésekkel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is fordulhat.

A Weboldalon használt cookie-k részletes listája:

hibakeresés

Szolgáltató:  engage.wixapps.net

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRATI: Tartós

A cookie céljának leírása: 

Ez a süti a weboldalon előforduló hibák észlelésére szolgál – ezt az információt a webhely támogató személyzetének küldjük el, hogy optimalizáljuk a látogatói élményt a weboldalon. 

firebase:host:#.firebaseio.com

Szolgáltató:  engage.wixapps.net

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRATI: Tartós

A cookie céljának leírása:  Használja a rendszer hatékonysága érdekében.

hs

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása: 

Biztosítja a látogatók böngészési biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kéréshamisítást. Ez a süti elengedhetetlen a

a weboldal és a látogató biztonsága

ssr-gyorsítótárazás

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRA: 1 perc

A cookie céljának leírása: 

Ez a süti a gyorsítótár funkcióhoz szükséges. A webhely gyorsítótárat használ a látogató és a webhely közötti válaszidő optimalizálására. A gyorsítótár általában a látogató böngészőjében tárolódik.

TS#

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása:  Biztonsági és csalás elleni okokból használják.

XSRF-TOKEN

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása:  Biztosítja a látogatók böngészési biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kéréshamisítást. Ez a süti elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága érdekében.

XSRF-TOKEN

Szolgáltató:  wix.com

TÍPUS:  HTTP, szükséges
LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása: 

Biztosítja a látogatók böngészési biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kéréshamisítást. Ez a süti elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága érdekében.

_ga

Szolgáltató:  A Google Analytics

TÍPUS:  HTTP,  Statisztikai

LEJÁRATI: 2 év

A cookie céljának leírása:  A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

_gat

Szolgáltató:  A Google Analytics

TÍPUS:  HTTP,  Statisztikai

LEJÁRA: 1 perc

A cookie céljának leírása:  A kérések sebességének szabályozására szolgál.

_gid

Szolgáltató:  A Google Analytics

TÍPUS:  HTTP,  Statisztikai

LEJÁRA: 1 nap

A cookie céljának leírása:  A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

gyűjt

Szolgáltató:  A Google Analytics

TÍPUS:  pixel,  Statisztikai

LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása:  Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül.

fedops.logger.sessionId

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTML,  Statisztikai

LEJÁRA: 12 hónap

A cookie céljának leírása:  Stabilitás/hatékonyság mérésére szolgál. Statisztikai adatokat regisztrál a felhasználók webhelyen való viselkedéséről. A webhely üzemeltetője belső elemzésekhez használja.

firebase:previous_websocket_failure

Szolgáltató:  engage.wixapps.net

TÍPUS:  HTML,  Statisztikai

LEJÁRATI: Tartós

A cookie céljának leírása:  Ez a süti a weboldalon előforduló hibák észlelésére szolgál – ezt az információt a webhely támogató munkatársainak küldjük el, hogy optimalizáljuk a látogatói élményt a weboldalon.

ec

Szolgáltató:  frog.wix.com

TÍPUS:  pixel,  Marketing 

LEJÁRA: Session

A cookie céljának leírása:  Regisztrálja a többszörös látogatásból és több webhelyről érkező látogatók adatait. Ez az információ a webhelyeken megjelenő hirdetések hatékonyságának mérésére szolgál.

svSession

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTML,  Marketing

LEJÁRATI: 2 év

A cookie céljának leírása:  Felhasználói bejelentkezéssel kapcsolatban használjuk. Nyomon követi a látogatókat az összes wix.com webhelyen. Az összegyűjtött információk felhasználhatók a reklám relevánsabbá tételére a látogató számára.

kapszula|#|##wix-visitor-data-key-#

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTML, szükséges

LEJÁRATI: Tartós

A cookie céljának leírása:  Generáljon véletlenszerű kulcsot a látogatók számára a jobb felhasználói élmény érdekében.

fedops.logger.defaultOverrides

Szolgáltató:  engage.wixapps.net

TÍPUS:  HTTP, Funkcionális

LEJÁRA: 1 nap

A cookie céljának leírása:  jelölje meg a weboldal fejlesztési állapotát.

platform_app_#-#-#-#-#_#-#-#-#-#

Szolgáltató:  myard.eu

TÍPUS:  HTML, funkcionális

LEJÁRATI: Tartós

A cookie céljának leírása:  külső alkalmazások funkcionális rekordjainak engedélyezése.

Privacy Policy: List

Adatfeldolgozóink és feladataik:

Wix.com, Inc

székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA,

Weboldal: www.wix.com   

email:  abuse@wix.com

Feladat:  weboldal tárhely biztosítása a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó adatbázisok működtetésével kapcsolatban 


Megszerzett személyes adatok:  a 2.1., 2.2., 2.5. pontban felsorolt személyes adatok.

Feladat:  weboldal tárhely biztosítása (személyes adatok tárolása) a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó adatbázisok működésével kapcsolatban 


Megszerzett személyes adatok: a 2.1., 2.2., 2.5., 2.6. pontban felsorolt személyes adatok. 


Webhelyünk működtetéséhez a Wix.com, Inc szolgáltatásait használjuk. A Wix.com, Inc. egy Izraelben bejegyzett társaság, amely a személyes adatokat az Egyesült Államokban, Írországban, Dél-Koreában, Tajvanon és Izraelben található adatközpontokban tárolja. Ez azt jelenti, hogy – az Egyesült Államokba, Dél-Koreába, Tajvanba és Izraelbe történő továbbítás esetén – személyes adatai a GDPR értelmében harmadik országnak minősülő országokba kerülnek.


Az Európai Bizottság elismerte, hogy Izrael megfelelő védelmet nyújt, és 2021. június 16-án a Bizottság elindította az eljárást a személyes adatoknak a GDPR értelmében Dél-Koreának történő továbbítására vonatkozó megfelelőségi határozat elfogadására. Az Egyesült Államokkal és Tajvannal kapcsolatban nem fogadtak el megfelelőségi határozatot, és nem indítottak eljárást az elfogadásra.


Jelenleg az Egyesült Államokba, Tajvanra és Dél-Koreába irányuló adattovábbítással kapcsolatban a Wix.com, Inc. az Európai Bizottság által elfogadott Általános Szerződési Feltételek elfogadásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A Wix.com, Inc. adatkezelési szerződése a következő weboldalon érhető el: www.wix.com/about/privacy-dpa-users

Microsoft Ireland Operations Ltd

székhely: One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország

Feladat: az adatok tárolására használt SharePoint és Cloud Service üzemeltetése, valamint fájlok megosztása ügyfeleinkkel együttműködve; személyes adatok tárolása, 


Megszerzett személyes adatok: a 2.1-2.5 pontban felsorolt személyes adatok. amelyeket elektronikusan tárolunk 

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.  I. emelet

honlap: www.billingo.hu

E-mail: hello@billingo.hu

Feladat: Számla elkészítése és kiküldése. 

Megszerzett személyes adatok: a kiállított számlák és így a számlákon szereplő adatok

Acounto Magyarország Kft.

székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 13. Magyarország
elérhetőség: info@acounto.com

Feladat: számvitel és könyvelés


Megszerzett személyes adatok: a kiállított számlák és így a számlákon szereplő adatok

Acounto Magyarország Kft.

székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 13. Magyarország
elérhetőség: info@acounto.com

Feladat: számvitel és könyvelés


Megszerzett személyes adatok: a kiállított számlák és így a számlákon szereplő adatok

Privacy Policy: List

MELLÉKLET

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 15

1. sz.

Érdeklődésfelmérő teszt

– a bűnüldözési célú adatkezelésről –

Az adatkezelés tárgya:  a mYieldsnél megrendelést leadó természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) egyes személyes adatainak kezelése.  A „Megrendelés” a megrendelést jelenti  Térinformatikai szolgáltatások és a konzultációs szolgáltatások foglalása is.


Jogos érdek, mint jogalap:  a GDPR 6. cikkében foglaltakat megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatkezelés jogszerűsége az adatkezelőnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekén alapul.


A kezelendő személyes adatok:  a „Milyen személyes adatokat kezelünk?” alatt felsorolt adatokat? az Adatkezelési Tájékoztató 2.2 pontjában (ideértve az Érintett által a rendelés leadásakor megadott adatokat és a megrendeléssel összefüggésben általunk kezelt egyéb adatokat is).


Az adatkezelés célja:  a megrendelésből, mint szerződésből eredő igények és jogok érvényesítésére, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő viták rendezhetőségének biztosítására.


Jogos érdek:  a bizonyítási lehetőség vita esetén.


Az érintett érintett jogai:  az érintett információs önrendelkezési joga


Érdeklődés felmérése:  A megrendelésről, mint szerződésről és annak teljesítéséről – akár peren, akár peren kívül – felmerülő vita esetén létfontosságú érdekünk, hogy a szerződés tartalmát és annak szabályszerű teljesítését bizonyítani tudjuk. Ennek érdekében meg kell őriznünk a megrendelés adatait, hogy megállapíthassuk a felek szerződéses helyzetét, a szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket.


A szerződésből eredő igények a Ptk. szerinti 5 éves elévülési időn belül érvényesíthetők. Az adatokat ezen az időszakon belül tároljuk, mert ezen az időszakon belül van reális esély a végrehajtásra. Bár az adatkezelés kezdetén nem látható előre, hogy a megrendeléssel kapcsolatban vita merül fel, ha az adatokat nem őrizzük meg, vita esetén nem tudnánk állításainkat bizonyítani, ami miatt az lehetetlen a követelés érvényesítése, és nagy valószínűséggel a vita elvesztéséhez vezetne egy adott esetben.


Megvizsgáltuk, hogy van-e más mód a jogos érdek céljának megvalósítására az Érintett információs önrendelkezési jogának kevesebb korlátozásával. Ennek során megállapítottuk, hogy a megrendeléssel kapcsolatban rögzített adatok a megrendeléssel kapcsolatos szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokra korlátozódnak, ezért nem találtunk olyan eszközt, amely a megrendelést kevésbé korlátozná. Az Érintett információs önrendelkezési joga. Például a megrendelésekkel kapcsolatos összes adat megőrzése, de egyes adatok törlése a megrendelés teljesítését követően veszélyeztetheti a megrendelés (szerződés) konkrét tartalmának későbbi rekonstrukcióját.


Az Érintett a megrendelés leadását megelőzően az Adatkezelési Tájékoztatóban kellően tájékoztatja, hogy adatait a fenti célok érdekében kezeljük, és az Érintettnek tudnia kell, hogy a megrendelésével kapcsolatos adatok a megrendelés teljesítését követően megőrzik, és vita esetén felhasználhatók. Erre és a fentiekre tekintettel az Érintett az adatkezeléssel nem éri hátrányt, információs önrendelkezési joga csak olyan mértékben sérül, amennyiben azt az adatkezelés szükségessége és arányossága szempontjából elfogadhatónak tartja. feldolgozás.


Garanciák:  Az adatokat kizárólag a fent részletezett célból kezeljük, és az adatkezelés a szerződés megkötéséhez, így a szerződés igazolásához feltétlenül szükséges adatokra korlátozódik. Az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett technikai és szervezési intézkedések biztosítják az Érintetteket érő esetleges káros hatások megelőzését. Társaságunknál az adatokhoz csak olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatok ismerete munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Nem gyűjtünk különleges adatokat, és nem használjuk fel azokat más célokra, mint amelyekre azokat eredetileg gyűjtöttük.


Következtetés:  A fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy jogos érdekünk fűződik a rendelési adatok bűnüldözési célú kezeléséhez, és ezt a jogos érdeket nem írják felül az Érintett jogai és szabadságai.

2. sz.

Érdeklődésfelmérő teszt

– a myYielddel kapcsolatba lépő természetes személyek adatairól –

Az adatkezelés tárgya:  a minket telefonon, postai úton vagy e-mailben megkereső természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) egyes személyes adatainak kezelése.


Jogos érdek, mint jogalap:  a GDPR 6. cikkében foglaltakat megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatkezelés jogszerűsége az adatkezelőnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekén alapul.


A kezelendő személyes adatok:  a „Milyen személyes adatokat kezelünk?” alatt felsorolt adatokat? az Adatvédelmi szabályzat 2.4. pontjában.


Az adatkezelés célja:  a beérkezett megkeresések megválaszolása és ezzel kapcsolatban az Érintett megkeresése.


Jogos érdek:  hogy hatékonyan és gyorsan válaszoljunk a myYieldshez beérkezett megkeresésekre.


Az érintett érintett jogai:  az érintett információs önrendelkezési joga; természetes személy azonosítása egyéb adatok alapján


Érdeklődés felmérése:  Érdekünk, hogy tevékenységünket szakszerűen és a lehető leghatékonyabban végezzük, és ennek keretében hatékonyan és gyorsan válaszoljunk a beérkezett megkeresésekre, kérdésekre. Az Érintett egyes személyes adatainak feldolgozása, rögzítése és az Érintett kapcsolatfelvétele elengedhetetlen a beérkező megkeresésekre történő megfelelő, szakszerű, hatékony és gyors válaszadáshoz. A jelen érdekfelmérés keretében vizsgált esetekben a kapcsolatfelvételt az Érintett kezdeményezi, aki telefonon vagy egyéb módon megkeresi cégünket, ezért az Érintett érdeke is, hogy a megkeresésre haladéktalanul válaszoljon. A kapcsolatfelvétellel az Érintett önkéntesen adja meg személyes adatait, és az Érintett számára egyértelműnek kell lennie, hogy az általa megadott adatokat a megkeresés megválaszolásához használjuk fel. Ezen túlmenően az Érintett dönt arról, hogy milyen csatornán keresztül lép kapcsolatba velünk, és ezáltal milyen adatokat bocsát rendelkezésünkre. Az Érintett által megadott adatokon kívül csak olyan további adatokat kérhetünk az Érintetttől, amelyek a megkeresés megválaszolásához feltétlenül szükségesek.


Garanciák:  Az Érintett adatait kizárólag a beérkezett megkeresés megválaszolása céljából dolgozzuk fel, és csak az e célból szükséges információkat dolgozzuk fel (az Érintettek ésszerűen megkövetelt módon). Az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett technikai és szervezési intézkedések biztosítják az Érintetteket érő esetleges káros hatások megelőzését. Társaságunknál az adatokhoz csak olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatok ismerete munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Nem gyűjtünk különleges adatokat, és nem használjuk fel azokat más célokra, mint amelyekre azokat eredetileg gyűjtöttük.


Következtetés:  A fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy jogos érdekünk fűződik az Érintettek adatainak a tőlünk érkező megkeresésekkel kapcsolatos kezeléséhez, és ezt a jogos érdeket az Érintett jogai és szabadságai nem írják felül. .

bottom of page