top of page
Harvesting Crop Field

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 15.

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat választotta. myYields Kft. biztosítja  www.myard.eu  és  www.myields.com  alatti egyéb webhelyeken is  www.myard.eu  és  myields.com  domainek (a továbbiakban: „Webhely(ek)”). Szolgáltatási csomagjaink és támogatásunk  oldalon elérhető szolgáltatások  www.myard.eu  (továbbiakban „mYard Site”) célja a gazdálkodási döntéstámogató szolgáltatások teljes skálája, felhasználóbarát, georeferált táblatérképen, távérzékelési technológiák alkalmazásával.


A szolgáltató a mYields Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196., cégjegyzékszám: 01-09-372629, bejegyzett: a Fővárosi Bíróság Cégbírósága, képviseli: : Szakálos Dóra ügyvezető, adószám: 28756288-2-43) (a továbbiakban „Mi” vagy „Hozamok”).


Ha kérdése, észrevétele van, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

postacím: HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

e-mail: info@myields.com

telefonszám:  +36304072917

vagy küldjön üzenetet a címről  http://www.myard.eu.


A tárhelyszolgáltató a Wix.com, Inc (bejegyzett székhely: , székhelye: 40 Namal Tel Aviv St. 6350671 Izrael,  Weboldal: www.wix.com   email:  abuse@wix.com, telefonszám: 1-415-358-0857)


Jelen Szolgáltatási feltételek teljes mértékben szabályozzák a myYields és az Ön jogait és kötelezettségeit a mYard Webhely és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

ÉN.   A Feltételek tudomásulvétele és elfogadása

 1. A mYard webhelyet és a szolgáltatásokat a mYields biztosítja, feltéve, hogy Ön betartja az (i) jelen Szolgáltatási feltételekben foglalt vagy hivatkozott feltételeket, feltételeket és megjegyzéseket, (ii) és bármely műszaki követelményt és termék-/szolgáltatásleírást. közzé kell tenni a myYard webhelyünkön, vagy más módon állapodtak meg vagy fogadtak el a felek, kifejezetten hivatkozva a megállapodásba, és az esettől függően (az említett dokumentumok együttesen alkotják és nevezik „Feltételek” vagy „Szerződés”), és vonatkoznak a felek közötti szerződésre, kizárva minden egyéb olyan feltételt, amelyet Ön esetleg kíván előírni vagy beépíteni, vagy amelyeket a kereskedelem, a szokások, a gyakorlat vagy az üzletmenet feltételez. Felhasználói fiók regisztrációjával vagy megrendelésével (foglalásával) a mYard webhelyen, Ön elfogadja a Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat jogilag kötelező érvényét, amelyek itt hivatkozásként szerepelnek.

 2. Nem vetjük alá magunkat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexben foglaltaknak.

II.   Jogosultság

 1. Ha Ön természetes személy, felhasználói fiók regisztrálásával vagy a myYard oldalon történő megrendelésével (foglalásával) kijelenti és szavatolja számunkra, hogy:

  1. legalább 18 éves vagy;

  2. Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el a myYard webhelyről; és

  3. az Ön regisztrációja, valamint a mYard webhely és a szolgáltatások használata az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak megfelelően történik.

 2.   Ha egy entitás, szervezet vagy vállalat nevében regisztrál/rendel, Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy a szervezetet kötelezze a Feltételek betartására, és elfogadja, hogy az adott szervezet nevében magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételeket. Gondoskodnia kell arról, hogy az ilyen jogalany nevében felhatalmazott összes felhasználó megfeleljen a fenti feltételeknek, amelyek egy természetes személyre vonatkoznak. 

III.  Változások a Feltételekben

 1. A Feltételek határozatlan ideig, hatálybalépésüktől számítva módosításig vagy visszavonásig érvényesek.

 2. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre megváltoztassuk a Feltételeket, valamint a myYard Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások körét, és a jelen Szolgáltatási feltételeket a felhasználók megfelelő értesítése mellett bármikor megszüntetjük vagy véglegesen felmondjuk. és a myYard webhely bármely tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítani vagy törölni. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen, részben vagy egészben módosítsuk vagy megszüntessük a mYard webhelyet, vagy korlátozzuk a mYard webhely elérhetőségét bármely földrajzi területre vagy joghatóságra, a felhasználók megfelelő értesítése mellett.

 3. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a módosított dokumentumot közzétesszük a mYard oldalon, és a módosítás tényéről e-mailben értesítjük a felhasználókat. A módosítás a mYard oldalon való közzététellel egy időben lép hatályba, és nem érinti a felek korábban megszerzett jogait. Az ilyen értesítést követően a myYard webhely további elérése vagy használata a módosított Feltételek magára nézve kötelező érvényű beleegyezését jelenti. 

IV.  mYard szolgáltatások

 1. Térinformatikai szolgáltatásokat (továbbiakban „Térinformatikai Szolgáltatás(ok)”) és tanácsadási szolgáltatásokat (továbbiakban „Konzultációs szolgáltatás(ok)”) nyújtunk ügyfeleinknek a Feltételek szerint elküldött megrendelések és foglalások alapján. Jelenleg elérhető szolgáltatásaink részletes leírásukkal a myYard Site „Szolgáltatások” menüpontjában találhatók (a továbbiakban: „Szolgáltatások”). Kérjük, kattintson a kiválasztott szolgáltatásra a részletes leírás megtekintéséhez.

 2. Térinformatikai szolgáltatások:

  1. Ügyfél megrendelése alapján szolgáltatási dokumentációt (a továbbiakban: „Szolgáltatási Dokumentáció”) biztosítunk, amely georeferált zónatérképeket tartalmaz a myYard Site „Szolgáltatások” oldalán és a Webáruház „Termékinformációk” oldalán leírt információkkal kitöltve.

  2. A térinformatikai szolgáltatások nem tartalmaznak konzultációs szolgáltatást, kivéve, ha az a termékleírásban szerepel. Ön teljes mértékben felelős a rendelkezésre bocsátott dokumentáció saját környezetében történő megvalósításáért.

  3. A mYields kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatásnak a lehető legjobb gondot fordítja, azonban nem szavatolja, hogy a Szolgáltatási Dokumentáció teljes vagy hibamentes legyen, illetve hogy alkalmas legyen egy meghatározott cél megvalósítására vagy az eredmény elérésére.

  4. A következő szavak és kifejezések jelentése a következő:
   „zónatérkép”: a mezőhatár differenciált kategóriákon alapuló eloszlása,
      által meghatározott távérzékelési eszközök értékelése matematikai algoritmuson keresztül
   „Mezőzóna létrehozási módszertan”: a mYields által meghatározott, kifejlesztett és feldolgozott matematikai algoritmusokat jelenti a szolgáltatási dokumentációban kínált Field Zones kategóriák létrehozására.

  5. Ön megszerzi a leszállított Szolgáltatási Dokumentáció minden felhasználási jogát a terület, időtartam, mód és a felhasználás mértékének korlátozása nélkül. A megadott felhasználási jogok semmilyen körülmények között nem jelentik a tulajdonjogok vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő szerzői jogok átruházását.  14.

  6. A megrendelés és a Szolgáltatási dokumentáció hatályát képező területekkel – mezőkkel – a myYieldsnek nincs jogviszonya. A tájékoztatás azon a feltételezésen alapul, hogy Ön jogviszonyban áll (pl. tulajdonjog, használati jog stb.) a megrendelésben megjelölt területtel, és a myYields nem vállal felelősséget azért, hogy az Önhöz kapcsolódó adatgyűjtési területet gyűjtsön.

 3. Konzultációs szolgáltatások:

  1. Tanácsadási szolgáltatásokat kínálunk, hogy támogassuk a felhasználókat a Szolgáltatási dokumentáció adaptációjában.  

  2. A konzultációs szolgáltatások virtuális találkozók, ahol a myYields szakértői és a kérelmező közvetlen kommunikációt folytathatnak. A konzultációk célja a folyamatok áttekintésének, a kérelmező döntéshozatalának támogatása.

  3. A mYields szakértői elkötelezettek abban, hogy a kérelmező egyedi igényei alapján megoldásokat nyújtsanak a kérelmezőnek. A myYields szakértők az elérhető megoldások széles perspektíváját nyújtják, és lehetővé teszik a kérelmező számára, hogy kiválassza a kívánt megoldást.  

  4. Bármelyik fél szóbeli kötelezettségvállalása a találkozókkal kapcsolatban nem jelent kötelezettségvállalást a felek vagy bármely harmadik fél között a szolgáltatások megvásárlására, megrendelésére vagy szállítására.  buli. Az ezeken a találkozókon tanácsolt szolgáltatások megvásárlását vagy megrendelését írásos megrendeléssel kell megerősíteni, amelyet a myYieldsnek vagy a megfelelő 3.  party beszállító.

 4. A következő szavak és kifejezések jelentése a következő:
  „igénylő”: a felhasználói fiók tulajdonosa vagy az a személy, cég képviselői, aki lefoglalta és kifizette a konzultációs szolgáltatást.
  „virtuális találkozó”: a mYields szakértő által nyújtott konferenciahívás-szolgáltatás.
  „megoldás”: szoftvertechnológia, géptechnológia, felhasználási folyamat szoftvertechnológiai kombinációk. Távérzékelési technológiák, IoT-eszközök, adatátvitel…
  „speciális követelmények”: a jelenleg használt technológiai rendszerek feltételei, valamint a megcélzott technológia vagy adatgyűjtés/elemzés – döntéshozatali koncepció világos meghatározása.

V.  Az Ön felelőssége

 1. Te vagy  kizárólag  felelős a saját felhasználói tartalmaiért (az alábbiakban meghatározottak szerint), beleértve a felhasználói adatok, tartalmak és adatok létrehozását a mYard webhely és a szolgáltatás használatához, valamint az összes ilyen tartalom és adat feltöltését a mYard webhely használata során, valamint a Használati eset közzétételének következményeit.

 2. Önnek kell (i)  az Ön költségén biztosítson számunkra minden olyan szükséges együttműködést, adatot és hozzáférést a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz, amelyekre mi, ügynökeink vagy alvállalkozóink megkívánják, hogy kielégítő szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, (ii) végrehajtson minden egyéb, meghatározott kötelezettséget a Feltételekben kellő időben és hatékonyan (bármilyen késedelem esetén ésszerűen szükséges mértékben módosíthatjuk a meghatározott menetrendet vagy szállítási ütemtervet); (iii) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a Feltételek feltételeinek megfelelően használják a mYard Webhelyet és a Szolgáltatást, és felelősek a Feltételek bármelyik általi megsértéséért; (iv) annak biztosítása, hogy hálózata és rendszerei megfeleljenek az általunk időről időre megadott vonatkozó specifikációknak, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlott böngészőket és a rendszer teljesítményét; (v) kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön hálózati kapcsolatainak és telekommunikációs kapcsolatainak beszerzéséért és karbantartásáért, valamint a megfelelő felhasználói berendezések karbantartásáért; (vi)  egyetlen fő kapcsolattartót biztosít, aki a myYard Webhellyel és a Szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel vagy problémákkal foglalkozik, időben visszajelzést ad, és áttekintheti a Szolgáltatás változásait.

 3. Kizárólag Ön a felelős azért, hogy szolgáltatásaink igénybevételekor betartsa az összes vonatkozó jogi követelményt és a helyes gazdálkodási gyakorlat európai irányelveit.

VI. Felhasználói fiók

 1. Ön  regisztrálhat egy fiókot a myYard Site-on. Nem szükséges fiókregisztráció a myYard szolgáltatások megrendeléséhez/foglalásához a mYard Site webhelyen. Javasoljuk azonban, hogy regisztráljon egy fiókot, mivel ez megkönnyítheti a jövőbeni rendelések leadását, és lehetővé teszi, hogy élvezze a fiókhoz kapcsolódó egyéb funkciókat. A regisztrációt követően bizonyos személyes adatokat rögzíthet fiókjában a későbbi rendelések megkönnyítése érdekében, például címét, telefonszámát. Ebben az esetben a konkrét rendelés leadásakor ezeket az adatokat nem kell újból megadnia, ezzel felgyorsítva a rendelési folyamatot. A rendelési előzményeket a fiókjában is megtekintheti. A felhasználói fiók azt is lehetővé teszi, hogy a myYard közösség tagjává váljon, ahol megoszthatja használati eseteit, lájkolhatja vagy megjegyzéseket írhat a fórum bejegyzéseihez, chatelhet az oldal többi tagjával. Regisztrált felhasználóinknak hasznos információkkal szolgálunk képzésekről, akciókról, új termékekről és szolgáltatásokról. 

  FIGYELEM, HOGY AZ ÖN FELHASZNÁLÓI PROFIL ALAPÉRTÉKELÉSÉBEN NYILVÁNOS, AZZAL AZ, HOGY MÁS REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ LÁTHATJA PROFILOLDALÁT, BEJEGYZÉSEIT, MEGJEGYZÉSEIET, ÉS KAPCSOLATOT KÉPESÍTHET A CHAT FUNKCIÓBAN. Ha el szeretné rejteni profiloldalát és fiókja közösségi oldalait, profilját priváttá teheti a Fiókom > Fiókbeállítások > Profil láthatósága menüpontban. Ha privát, akkor a profilod nem lesz látható más regisztrált felhasználók számára, nem kommentelhetsz, nem lájkolhatsz bejegyzéseket, és nem követhetsz más felhasználókat. Ezenkívül kilép a csoportokból, csatlakozott.

 2. Bejegyzés  Folyamat:

  1. Fiókját a „Bejelentkezés” menüpont alatt tudja regisztrálni az alábbi kitöltésével  regisztrációs űrlap  vagy a Facebook- vagy Google-fiókod használatával.  

  2. A regisztrációhoz szükséges adatok a következők: e-mail cím és jelszó. Ezen adatok megadását követően Ön beleegyezik adatai kezelésébe, és a megfelelő négyzetek kipipálásával elfogadja Adatvédelmi nyilatkozatunkat és a jelen Szolgáltatási feltételeket. A „Regisztráció” gombra kattintva elküldheti regisztrációs kérelmét. Regisztrációs kérelmének elküldése után e-mailt küldünk az Ön e-mail címére egy megerősítő hivatkozással, amelyre kattintva befejezheti a regisztrációt. A sikeres regisztrációt követően egy megerősítő e-mailt küldünk a regisztrált e-mail címére, amely tartalmazza a hozzáférési hivatkozást és a jelszót a fiókjához létrehozott, személyre szabott fiók megosztott mappájához (a továbbiakban: „Megosztott mappa”).  A Megosztott mappa az előnyben részesített módja a mezőterület-lehatárolások Ön általi megosztásának, és a szolgáltatási dokumentációk megosztásának a myYieldek által.

  3. Kiegészítheti profilját a fiókjában lévő egyéb személyes adatokkal, például címeivel, telefonszámával stb.  

 3. Te talán  megszünteti  regisztrációját bármikor  kérésének elküldésével e-mailben a címre  info@myields.com.

 4. Bármely regisztrációs kérelmet jogosultak vagyunk elutasítani, ha a Felhasználó a regisztrációs űrlapon valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy az adatokból vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a  szándékolt  a myYard Site használata. Jogosultunk továbbá a regisztráció törlésére, ha visszaélést vagy jogellenes magatartást észlelünk a felhasználónál a myYard Site használata során (böngészés vagy rendelés).

 5. Kizárólag Ön felelős a felhasználói fiók regisztrációja során megadott adatok pontosságáért, időszerűségéért és valóságáért. Nem vállalunk felelősséget a myYard oldalon megadott adatok helytelenségéért, helyesírásáért vagy félrevezetéséért. Csak személyes adatait és/vagy az Ön által képviselt szervezet adatait adhatja meg a myYard oldalon.  

 6. A felhasználói fiók használata:

  1. A regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval bármikor bejelentkezhet fiókjába.

  2. Ön beleegyezik abba, hogy fiókadatai mindig pontosak és naprakészek legyenek. A fiók adatait bejelentkezés után módosíthatja. Az adatok bármilyen változása nem érinti a már elküldött rendelési/foglalási adatokat. Ha további kérése vagy kérdése van az adatok módosításával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

  3. Nem leszünk  felelős  minden olyan kárért, amely abból ered, hogy elfelejtette jelszavát, vagy a jelszó illetéktelen személyek számára bármilyen, nem nekünk felróható okból hozzáférhetővé válik.

  4. Biztosítjuk hozzáférési adatainak (különösen a jelszó) biztonságát az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint. Kizárólag Ön felelős fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért. Kérjük, ügyeljen arra, hogy bejelentkezés után ne hagyja felügyelet nélkül a rendszert, és az oldal használata után jelentkezzen ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a böngésző bezárásával nem jelentkezik ki automatikusan. Ön vállalja, hogy felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában történik. Ha okkal feltételezi, hogy fiókja már nem biztonságos, akkor haladéktalanul értesítenie kell minket az info@myields.com címen. Csak abban az esetben vállalunk felelősséget a fiókjához való jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért, ha a jogosulatlan hozzáférés adatvédelmi rendszerünk meghibásodásából ered.

VII. Rendelési folyamat

 1. A következő módokon küldhet nekünk megrendeléseket a Szolgáltatásokra.

 2. Térinformatikai szolgáltatások megrendelése

  1. Rendelés  a webáruházban:

   1. Rendelését a mYard oldalon található Webáruházunk használatával küldheti el. Ha a fiókjából szeretne rendelni, akkor a rendelés leadásakor be kell jelentkeznie a fiókjába. A jelenleg elérhető Szolgáltatásokat az „Üzlet” menüpont alatt találja. A megrendeléshez kattintson a kiválasztott szolgáltatásra, adja meg a mennyiséget és kattintson a „Kosárba” gombra. A mennyiséghez meg kell adni a területet. A vetésterületet azon táblá(k) összterületéből kell kiszámítani, amely(ek)re a szolgáltatásunkat megrendeli (1 db 10.000 m2, 2 db 20.000 m2, stb.). Az árat a rendszer automatikusan a 8.1. pont szerint számítja ki. a megadott mennyiség alapján.  

   2. Amikor a Szolgáltatást a kosárba helyezi, a képernyő jobb oldalán megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja Önt, hogy a terméket a kosárba helyezte. Folytathatja a vásárlást az információs ablak bezárásával, vagy az információs ablakon kívül bárhová kattintva, illetve a „Kosár megtekintése” gombra kattintva beléphet a Kosárba.

   3. Ha a vásárlás folytatását választotta, a jobb felső sarokban található ikonra, majd a „Kosár megtekintése” gombra kattintva bármikor beléphet a Kosárba és megkezdheti a rendelési folyamatot. A Kosárban láthatja a rendelés összesítését és a teljes árat. A választási folyamatot Ön bármikor megszakíthatja, és a Kosárba helyezett Szolgáltatások korlátozás nélkül törölhetők vagy módosíthatók.

   4. A Kosár tartalmának véglegesítése után a „Pénztár” gombra kell kattintania. A következő oldalon kell belépnie  a weboldalon található fizetési űrlap által megkövetelt összes adatot. Minden „•”-vel jelölt címke kötelezően kitöltendő mező, és ezek kitöltése nélkül a megrendelés nem folytatható.  Ha ezeket az adatokat korábban már megadta a fiókjában, azokat a rendszer automatikusan betölti. Ha valamelyik adat hibás vagy módosult, itt tudja elvégezni a szükséges módosításokat.  A „Tovább” gombra kattintva továbbléphet a pénztári űrlap részei között.

   5. Amikor eléri  A „Rendelés áttekintése és leadása” részben láthatja a rendelés összegzését és   ellenőrizheti a megadott adatok helyességét és a Kosár tartalmát. Ha módosítani kívánja a rendelést vagy bármely adatot, azt a megfelelő rovatban található „Szerkesztés” vagy „Kosár szerkesztése” gomb megnyomása után teheti meg.

   6. A Kosár adatainak és tartalmának ellenőrzése után a rendelési folyamatot befejezheti  kipipálva a négyzetet  az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásáért,  kattintson a „Megrendelés” gombra, és  megfizetni az árát  a választott fizetési módnak megfelelően. Bankkártyás fizetés esetén a banki fizetési felületre irányítjuk át.

   7. A megrendelést csak akkor tudjuk elfogadni, ha Ön megadja az összes szükséges adatot, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot. Megrendelésének beérkezéséről 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön fiókjához regisztrált e-mail címére, vagy fiókkal nem rendelkező e-mail címére a megrendelőlapon megadott e-mail címre. Ha nem rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor az adott megrendeléshez létrehozunk egy Megosztott mappát, és elküldjük a hozzáférési linket és a jelszót a megrendelőlapon megadott e-mail címre.  A Megosztott mappa az előnyben részesített módja a mezőterület-lehatárolások Ön általi megosztásának, és a szolgáltatási dokumentációk megosztásának a myYieldek által.

   8. Megrendelésének elküldését követően az alábbi módok egyikén adja meg számunkra a terület (amelyre a megrendelést küldte) lehatárolását:
    - feltöltheti a terület lehatárolását a fiókjához létrehozott Megosztott mappába,  vagy egyedi megrendelésére, ill 
    - a terület lehatárolását e-mailben küldheti el a címre  info@myields.com  Ebben az esetben csak az Ön fiókjához regisztrált e-mail címről küldött e-maileket fogadunk el  vagy – ha nem rendelkezik fiókkal – az e-mail címről  a megrendelőlapon megadva. Az e-mailben küldött fájlok feltöltődnek a megosztott mappájába.  Elfogadott fájlformátumok: ESRI shape fájl, KMZ, KML.

   9. Abban az esetben, ha a Webáruházban feladott és online bankkártyával fizetett megrendelésben megadott terület eltér attól, amit a területfájl lehatárolása meghatároz, az esetleges árkülönbözetet a végszámlán számoljuk fel. ​​​​​

  2. Rendelés más módon

   1. Megrendelését a Webáruházon kívül az alábbi módok egyikén adhatja le annak a területnek a lehatárolásával (amelyre megrendeli szolgáltatásunkat):
    - közvetlenül feltöltheti a terület lehatárolását a fiókjához létrehozott Megosztott mappába, ill
     
    - a terület lehatárolását közvetlenül az info@myields.com e-mail címre küldheti el. Ebben az esetben csak a fiókjához regisztrált e-mail címről küldött e-maileket fogadunk el. Az e-mailben küldött fájlok feltöltődnek a megosztott mappájába.  Elfogadott fájlformátumok: ESRI shape fájl, KMZ, KML.

   2. A területlehatárolási állományt annak beérkezésétől számított 48 órán belül megvizsgáljuk, és – amennyiben a megrendelés teljesítéséhez szükséges minden adat rendelkezésre áll – visszaigazoló e-mailt küldünk a fiókjához regisztrált e-mail címére, valamint Proforma számlát. AB1]   Az Árkalkuláció a 8.1. pontban meghatározott számítási módszer alapján történik.  

   3. Jelen 7.2.2. pont szerinti megrendelés esetén a felhasználói fiókjában regisztrált adatokat használjuk fel a megrendelés teljesítéséhez. Amennyiben valamelyik szükséges adat hiányzik, a fenti határidőn belül (48 óra) e-mailben értesítjük. A megrendelést csak az összes szükséges adat megadása esetén tudjuk elfogadni. Megrendelésének elfogadásáról visszaigazoló e-mailt és Proforma számlát küldünk a hiányzó adatok beérkezésétől számított 48 órán belül.

  3. Foglalási konzultációs szolgáltatás

   1. Foglalhat időpontot a myYard oldalon. Ha a fiókjából szeretne foglalni, akkor a foglalás során be kell jelentkeznie a fiókjába. Az aktuálisan elérhető Konzultációkat és árakat a „Konzultációk” menüpont alatt találja. Foglalás előtt javasoljuk, hogy kattintson a kiválasztott Szolgáltatásra és olvassa el a leírást. A Consultation Services meghatározta az időtartamot és az árat. A Konzultációs Ülések díját a VIII. 1. ide.

   2. Az előnyben részesített konzultáció beazonosítása után a „Foglalás most” gombra kattintva indítható a foglalkozásfoglalás. A következő oldalon találhatók a konzultáció időpontjai és a rendelkezésre álló időpontok. Válasszon a rendelkezésre álló idősávok közül a rendelkezésre állás alapján.   

   3. Miután kiválasztotta az idősávok közül, kattintson a „Tovább” gombra. A következő oldalon adja meg elérhetőségeit és a tanácsadóval megosztani kívánt észrevételeit. Ha ezeket az adatokat korábban már megadta a fiókjában, azokat a rendszer automatikusan betölti. Ha valamelyik adat hibás vagy módosult, itt tudja elvégezni a szükséges módosításokat.

   4. A „Fizetés most” gombra kattintva egy oldalra kerül, ahol kiválaszthatja a kívánt fizetési módot.  Megrendelésének részleteit az oldal jobb oldalán tekintheti meg. Ha módosítani szeretné a rendelést vagy bármely adatot, azt a „Vissza” gomb megnyomása után teheti meg.  

   5. Az adatok és a foglalás tartalmának ellenőrzése után a jelölőnégyzet bejelölésével befejezheti a foglalási folyamatot  az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásáért,  kattintson a „Fizetés most” gombra, és  megfizetni az árát  a választott fizetési módnak megfelelően. Bankkártyás fizetés esetén a banki fizetési felületre irányítjuk át.

   6. Foglalása elfogadásáról a foglalás kézhezvételétől számított 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk.

  4. Kizárólag Ön felelős a rendelési/foglalási folyamat során megadott adatok pontosságáért, időszerűségéért, valóságáért és relevanciájáért (beleértve a terület lehatárolását is). Nem vállalunk felelősséget a mYard oldalon közölt adatok helytelenségéért, félrevezetéséért vagy bármilyen elírási hibájából eredően. Csak a saját személyes adatait és/vagy az Ön által képviselt szervezet adatait adhatja meg a myYard oldalon.

  5. A fent leírtak szerinti megrendelés elküldése vagy tanácsadás lefoglalása ajánlatnak minősül, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a rendelést/foglalást elfogadjuk és a szerződés létrejön.

  6. A Webáruházban történő rendeléskor (VII.  2.1) és Konzultációs Szolgáltatások lefoglalása (VII. 3. pont), a Szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés a megrendelés/foglalás mYields általi elfogadásával jön létre. A megrendelés/foglalás kézhezvételétől számított 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk. A szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail elérhetővé válik az Ön levelezőrendszerében.  Más módon történő megrendelés esetén a VII. 2.2, a Szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés az Ár megfizetésével jön létre. A jelen pont szerint megkötött szerződés VII. 6  nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és nem iktatjuk nálunk. A rendelési/foglalási adatokat és a kiállított számlát elektronikusan tároljuk, melyeket a számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott határidőig tárolunk. A szerződés angol nyelven jön létre.

  7. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a VII. pontban meghatározott határidőn belül nem kapja meg. 6., a megrendeléshez/foglaláshoz kapcsolódó kötelezettségei automatikusan megszűnnek, és Önt a megrendelés/foglalás nem köti. Felelősségünket minden esetben kizárjuk, ha a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg időben, mert az Ön által megadott e-mail cím vagy egyéb adat hibás, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt.

  8. Miután kifizette az Árat, nem módosíthatja a megrendelés terjedelmét/foglalási adatait. Ha a megrendelés elküldését vagy foglalást követően (de fizetés előtt) módosítani szeretné a megrendelés terjedelmét/foglalási adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  9. A vállalkozások és a fogyasztók is leadhatnak rendeléseket az Európai Unió területéről. Csak vállalkozások adhatnak le rendelést az Európai Unió területén kívülről.

VIII.  Fizetési feltételek és adók

 1. Ár számítási módszer:

  A térinformatikai szolgáltatások árát az alábbi számítással kell meghatározni:
    teljes terület a szerviz dokumentációban x kiválasztott termékre a megrendeléskor a Webáruházban meghatározott terület ára

  A Tanácsadó szolgáltatások ára az alábbi kalkulációval kerül meghatározásra:
    a konzultációra lefoglalt teljes idő x a foglalás időpontjában a Konzultációknál kiválasztott konzultációs szolgáltatásonkénti ár

  A szervizdokumentáció teljes területét a mYields számítja ki a megrendelt mezők megbízható adatpontelemzési eredménye alapján.

 2. A jelenlegi egységárak  (beleértve  ÁFA)  mindig EUR-ban teszik közzé a myYard oldalon. Az ár az adott időpontban közzétett egységár alapján kerül kiszámításra 
  - amikor a megrendelés a Webáruházban elküldésre került / a foglalás a Konzultációk menüpontban megtörtént, a 7.2. (mYard Site-on leadott rendelések esetén) és a 7.3.
   
  - amikor megkapjuk a területlehatárolási fájlt (e-mailben vagy közvetlenül a Megosztott mappán keresztül történő megrendelés esetén).

 3. Az árak időnkénti változtatásának jogát fenntartjuk. Bármely változtatás a mYard oldalon való megjelenéskor lép hatályba, és nem érinti a már leadott rendeléseket/foglalásokat.

 4. Az ár a webáruházból vagy a Konzultációk menüpontból kezdeményezett összes megrendelés esetén a myYard Site-en engedélyezett fizetési feltételek szerint fizetendő.  

  1. Online fizetés bankkártyával:  Az ár online bankkártyával fizethető. Ebben az esetben a megrendelés elküldését követően a rendszer átirányítja Önt a pénzügyi szolgáltatónk által biztosított online fizetési felületre (……………). A fizetés ezen a felületen keresztül történik. Az itt megadott adatokat csak a pénzügyi szolgáltató látja és dolgozza fel, hitelkártyaadatait nem látjuk és nem tároljuk. A pénzügyi szolgáltató csak a fizetés sikerességéről értesít bennünket. A szolgáltató …………… a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó intézmény, engedélyszáma: ……………. A pénzügyi szolgáltató fizetési felületén esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk.
   pontjában meghatározott esetben
     . az árkülönbözetet banki átutalással kell befizetni a számlaszámon feltüntetett hozamszámlaszámra   Számla. A fizetés a Proforma számla keltétől számított 8 napon belül esedékes.

  2. Fizetés banki átutalással:  Az ár banki átutalással fizethető. Ebben az esetben Proforma számlát küldünk Önnek  az Ön által nekünk megadott területfájl lehatárolása alapján. Az Ár átutalása a Proforma számlán feltüntetett hozam bankszámlaszámára történik. A fizetés a Proforma számla keltétől számított 8 napon belül esedékes.

 5. Térinformatikai szolgáltatások megrendelése esetén a VII.  2.2., az Árat átutalással kell megfizetni a Proforma számlán feltüntetett hozamszámú bankszámlára. A fizetés a Proforma számla keltétől számított 8 napon belül esedékes.  

 6. Az Ár akkor tekintendő kifizetettnek, ha annak összege jóváírásra került bankszámlánkon. Amennyiben a számla esedékessége fizetés nélkül lejár, jogunkban áll elállni a szerződéstől.

 7. Adószámítás

  1. Magyarország területén minden számlára 27% ÁFA vonatkozik.

  2. Magyarország területén kívül, ha a Megbízó cég, minden számlára 0% ÁFA kerül felszámításra, és az Ügyfelet a helyi adózási szabályokkal kell alkalmazni.

  3. Magyarország területén kívül, ha az Ügyfél a lakóhelye szerint az Európai Unióban élő természetes személy, az ár a vonatkozó áfa %-ával kerül felszámításra.

 8. Ha minden gondosság ellenére hibás ár kerül közzétételre a myYard oldalon vagy a Proforma számlán, különösen, ha ez az ár nyilvánvalóan hibás, nem vagyunk kötelesek a Szolgáltatást ezen a hibás áron értékesíteni, de felajánlhatjuk annak eladását. a helyes árat. Amennyiben ezen az áron már nem kívánja megvásárolni a Szolgáltatást, e-mailben elállhat a rendeléstől/foglalástól. Elállás esetén a már kifizetett árat vissza kell téríteni.

 9. Az Ár megfizetésével kapcsolatban felmerülő összes költség – pl. tranzakciós díj, átváltási és banki költségek – Önt terheli.

 10. Abban az esetben, ha olyan okból nem tudjuk biztosítani a Szolgáltatást, amely nem járulhat hozzá a felhasználó mulasztásához az Ön által teljesített egyszeri befizetés kézhezvételét követően, akkor a befizetés teljes összegét visszatérítjük Önnek, mivel nem tudjuk teljesíteni az elemzést.

IX.  Szállítás

 1. Térinformatikai szolgáltatások:

  1. A Szolgáltatási Dokumentációt az Ön fiókjához regisztrált e-mail címre, vagy fiókkal nem rendelkező e-mail címre kell elküldeni a megrendelőlapon megadott e-mail címre. A megadott fájlformátum ESRI alakú fájl, kivéve, ha az Ön más formátumra vonatkozó kérését a mYield elfogadta a rendelési folyamat során.

  2. A Szolgáltatási dokumentációt az Ár kifizetésétől számított 72 és 168 órán belül kézbesítjük, kivéve, ha a visszaigazoló e-mailben másként szerepel és azt Ön elfogadja.

  3. A mYard a Szolgáltatási Dokumentációt a szállítást követő egy évig megőrzi.  

 2. Konzultációs szolgáltatások:

  1. A myYard szakértője a kérelmező e-mail címére Virtuális Találkozói Meghívót küld, amely tartalmazza a csatlakozási hivatkozást, a szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz szükséges útmutatót és a konzultáció napirendjét.

  2. A meghívót a foglalás kézhezvételétől számított 48 órán belül, de legalább a konzultáció tervezett időpontja előtt 1 órával kell kiküldeni. A konzultációra csak a foglalkozás árának kifizetése esetén kerül sor. Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetést legkésőbb a konzultáció tervezett időpontja előtt 1 (egy) órával megkapjuk.

  3. Ha a szakértő rajta kívül álló ok (pl. betegség, vis maior) miatt nem tudja megtartani a konzultációt a lefoglalt rendezvény időpontjában, köteles haladéktalanul, de lehetőség szerint legalább 24 óráig értesíteni az igénylőt. órával a konzultáció tervezett időpontja előtt e-mailben. Ebben az esetben a szakértőnek 3 választható időpontot kell javasolnia az igénylő számára, és az időpontot az igénylő választása szerint módosítani kell. Amennyiben az igénylő a konzultáción a javasolt időpontok bármelyikén már nem kíván részt venni, e-mailben elállhat a foglalástól. Elállás esetén a már kifizetett árat vissza kell téríteni.

  4. Konzultációt a kérelmező kérésére, csak a myYield rögzíthet. Az ilyen kérelmet legkésőbb a konzultációs ülés kezdetén kell benyújtani.   A rögzített munkamenet linkje (videofelvétel)   e-mailben adjuk meg a konzultáció végétől számított 24 órán belül. A rögzített munkamenet 30 napig elérhető a megadott linken.  30 nap elteltével a felvételt törölni kell.  Az Igénylő nem jogosult a konzultációkról kép- vagy hangfelvételt készíteni.  Kérelmező tudomásul veszi, hogy felvétel iránti kérelmét beleegyezésének kell tekinteni a képének rögzítéséhez és a felvétel jelen pont szerinti felhasználásához.

  5. A myYard szakértője a konzultáció befejezésétől számított 24 órán belül e-mailben jegyzetet ad a konzultációról.

X.  Fogyasztó elállási joga

Jelen 10. pont csak akkor alkalmazandó, ha Ön fogyasztóként rendeli meg a Szolgáltatásokat. Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmáján, egyéni vállalkozói tevékenységén vagy üzleti tevékenységén kívül jár el.

 

 1. Térinformatikai szolgáltatások

  1. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy elállási jogával a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztók és a vállalkozások között létrejött szerződések részletes szabályairól. 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy a fogyasztó kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely egyértelműen személyre szabottan a fogyasztó számára.  

  2. A fentiek szerint, mivel a Szolgáltatási dokumentáció kifejezetten az Ön által megadott területre készült, térinformatikai szolgáltatások megrendelése esetén az elállási jog nem gyakorolható.  

 2. Konzultációs szolgáltatások

  1. Ön 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A teljesítés megkezdését követően jogában áll a szerződést 14 napon belül indokolás nélkül felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jár le.

  2. Elállási/felmondási jogát úgy gyakorolhatja, hogy elküldi részünkre egyértelmű elállási/felmondási nyilatkozatát  postai úton  vagy e-mailben a következő címre: mYields Kft., postacím:  1238 Budpaest, Nagytetenyi u. 182-192 e-mail:  info@myields.com telefonszám:  +36304072917). Az 1. számú mellékletként csatolt nyilatkozatsablont is használhatja. Az elállási/felmondási jog akkor tekinthető határidőben gyakoroltnak, ha elállási/felmondási nyilatkozatát a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.

  3. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által a szolgáltatásért kifizetett teljes összeget. A visszatérítéskor ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, mint az eredeti tranzakciónál. Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján mi  használhatja  egy másik  fizetési mód, de nem  díj  bármilyen további díjat.  

  4. Amennyiben Ön kérte, hogy a szolgáltatás teljesítése a fenti 14 napon belül kezdődjön meg, felmondása esetén a felmondás időpontjáig teljesített szolgáltatás árát arányosan vissza kell térítenie részünkre. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által kifizetett összegnek azt a részét, amely meghaladja a szolgáltatásunk ellenértékét.

XI.  Garancia és termékgarancia

 1. Garancia

  1. Te talán  érvényesíteni a  szavatossági igényt velünk szemben hibás teljesítésünk esetén a Ptk. Teljesítésünk hibásnak minősül, ha az a szállítás időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan hibáért, amelyet Ön a szerződés megkötésekor tudott vagy ismernie kellett.

  2. Ön az alábbi szavatossági igényeket érvényesítheti: Kérhet kijavítást vagy cserét, kivéve, ha  teljesítés  az Ön követelése  lehetetlen ill  eredményezne  aránytalan  további költségek  számunkra egyéb szavatossági igények teljesítéséhez képest. Ha nem kért vagy nem kérhetett javítást vagy cserét, akkor Ön  kérheti az ár arányos csökkentését, ill  te talán  javítás  a hibát saját maga vagy költségünkre kijavíttatja, vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

  3. A választott szavatossági igényről áttérhet egy másikra, de a változtatás költsége Önt terheli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy mi tettük szükségessé.

  4. Ön köteles a hibát a hiba felfedezését követően haladéktalanul közölni velünk. Ha Ön fogyasztóként jár el, a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belüli bejelentés  kellő időben készültnek kell tekinteni.  

  5. Az Ön garanciális jogai a szállítástól számított 1 év elteltével évülnek el. Ha Ön fogyasztóként jár el, szavatossági joga a szállítástól számított 2 év elteltével évül el, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a 2 éves elévülési időn túl a szavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni.

  6. Jótállási jogait érvényesítheti a myYieldekkel szemben.

  7. Ha Ön fogyasztóként jár el, a kellékszavatossági joga a szállítástól számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha bizonyítja, hogy a terméket vagy a szolgáltatást mi nyújtottuk. A szállítástól számított 6 hónap elteltével azonban igazolnia kell, hogy az Ön által azonosított hiba már a szállítás időpontjában is megvolt.  

 2. termék-garancia

  1. Ez a 10.2 pont csak akkor érvényes, ha Ön fogyasztóként rendeli meg a myYard szolgáltatásokat.

  2. A termék meghibásodása esetén saját belátása szerint érvényesítheti a 10.1 pontban meghatározott szavatossági jogait vagy a jelen pontban meghatározott termékszavatossági jogait.  

  3. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatal időpontjában hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által meghatározott tulajdonságokkal.

  4. Termékszavatossági jogait a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. Ezen időszak lejárta után termékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni.

  5. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját termékszavatossági jogai érvényesítése esetén köteles igazolni.

  6. A gyártó (forgalmazó) mentesül a szavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:  

   1. a terméket vállalkozási tevékenységén kívül állította elő vagy hozta forgalomba, ill

   2. a hiba a forgalomba hozatal időpontjában a tudományos és műszaki ismeretek mindenkori állása szerint nem volt felismerhető, vagy

   3. a termék hibája jogszabályi vagy szabályozási rendelkezések alkalmazásából ered.
    A gyártó (forgalmazó) csak egy felmentési okot köteles igazolni.

  7. Felhívjuk figyelmét, hogy szavatossági igényt és termékszavatosságot nem érvényesíthet  egyidejűleg igényt érvényesíteni ugyanazon hiba miatt. Ha azonban az Ön  termék  szavatossági igénye ténylegesen érvényesül, Ön a kellékszavatossági igényét érvényesítheti  a kicserélt termék ill  rész.

XII. Adatvédelem

Meg kell felelnünk az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet) (GDPR), valamint az adatkezelésünkre vonatkozó összes vonatkozó adatvédelmi törvénynek és előírásnak. tevékenység. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és csak az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározottak szerint kezeljük. Adatvédelmi szabályzatunkat a myYard oldalon találja.

XIII.  Felhasználói tartalom

 1. Felhasználói tartalom Általában
  A mYard webhely bizonyos funkciói lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy tartalmakat hozzanak létre vagy tegyenek közzé, beleértve az üzeneteket, véleményeket, videókat, térképeket, adatokat, szövegeket, fényképeket, képeket és drónnal, műholddal vagy más eszközzel gyűjtött adatokat (a továbbiakban együttesen: " Felhasználói tartalom”). Ön fenntartja a szerzői jogokat és minden egyéb tulajdonjogot, amely a myYard webhelyen közzétett felhasználói tartalomra vonatkozik.

 2. Felhasználói tartalom licence
  A fenti szakasz megismétlése érdekében a myYard webhelyen közzétett vagy elküldött összes felhasználói tartalom Öné. A mYard Site használatával Ön nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljesen kifizetett és jogdíjmentes, átruházható, allicencbe adható, világméretű engedélyt ad a mYieldsnek az Ön saját tulajdonának használatára, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére. Felhasználói tartalom a myYard webhely és a szolgáltatások biztosítása és fejlesztése céljából. [Például szükségünk van ezekre a jogokra az Ön adatainak feldolgozásához, elemzéséhez, tárolásához és megjelenítéséhez, hogy megtekinthesse azokat a mYard webhely használata közben, valamint hogy támogatást nyújthassunk Önnek.] A Felhasználói tartalom nyilvános megosztásával Ön engedélyezi a a mYard Site többi felhasználója nem kizárólagos engedélyt kap az ilyen Felhasználói tartalom elérésére és használatára a jelen Feltételek és a mYard Webhely funkcionalitása által megengedett módon, az ilyen felhasználókra vonatkozó módon.

 3. Harmadik féltől származó szolgáltatások
  Olyan eszközöket biztosíthatunk a mYard webhelyen keresztül, amelyek lehetővé teszik az adatok, köztük a felhasználói tartalmak, harmadik fél szolgáltatásaiba történő exportálását. Ezen eszközök valamelyikének használatával Ön beleegyezik abba, hogy ezeket az információkat továbbítsuk a megfelelő harmadik fél szolgáltatásának. A harmadik féltől származó szolgáltatások nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak, és nem vállalunk felelősséget azért, hogy harmadik fél szolgáltatásai felhasználják az Ön exportált adatait.

 4. Felhasználói tartalomra vonatkozó nyilatkozatok és garanciák
  Kizárólag Ön felelős a felhasználói tartalmaiért, valamint a felhasználói tartalom közzétételének vagy közzétételének következményeiért. A Felhasználói tartalom közzétételével és közzétételével Ön kijelenti és szavatolja, hogy: Ön a létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel a használatához, és felhatalmazza a myYieldeket és a mYard webhely felhasználóit a használatára, feldolgozására. , és terjessze a felhasználói tartalmat; és az Ön Felhasználói Tartalma, valamint azok itt meghatározott felhasználása nem: (i) nem sérti meg harmadik felek semmilyen jogát, beleértve a szellemi tulajdonhoz, a magánélethez vagy a tulajdonjoghoz fűződő jogokat; vagy (ii) rágalmaz, rágalmazás, rágalmazás vagy bármely más személy magánélethez, nyilvánossághoz vagy más tulajdonjoghoz való joga megsértése.

 5. Felhasználói tartalomra vonatkozó felelősség kizárása
  Nem vagyunk kötelesek szerkeszteni vagy ellenőrizni a Felhasználói tartalmat, amelyet Ön vagy más felhasználók tesznek közzé vagy tesznek közzé, és semmilyen módon nem vagyunk felelősek a Felhasználói tartalomért. Mindazonáltal bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül kiszűrhetünk, eltávolíthatunk, szerkeszthetünk vagy blokkolhatunk minden olyan felhasználói tartalmat, amely saját megítélésünk szerint sérti a Feltételeket vagy egyéb módon kifogásolható. Ön beleegyezik abba, hogy lemond, és ezennel lemond minden törvényes vagy méltányos jogáról vagy jogorvoslati lehetőségéről, amelyekkel szemben Ön a Felhasználói tartalommal kapcsolatban rendelkezik vagy rendelkezhet velünk.

XIV.  Szellemi tulajdonunk

 1. A Field Zones létrehozási módszertana a myYields szellemi tulajdona. Ön semmilyen körülmények között nem szerezheti be a számítási módszerrel kapcsolatos információkat vagy a Filed Zone létrehozási módszerben használt RAW adatokat tartalmazó Szolgáltatási dokumentációt. Ha olyan információt kap, vagy olyan fájlt vagy adatszerkezetet kap, amely nem része a Szolgáltatási dokumentációnak, akkor haladéktalanul törölnie kell ezeket a dokumentumokat vagy adatokat, és értesítenie kell bennünket.

 2. A Feltételek időtartama alatt és azok megszűnését vagy lejártát követően Ön nem  közvetlenül vagy közvetve,  és nem kísérelheti meg semmilyen módon visszafejteni vagy megkísérelni a visszafejtést vagy a forrás, az objektum vagy a végrehajtható kód kinyerését a mYard webhely vagy a Szolgáltatás egészéből vagy bármely részéből, nem építeni, fejleszteni vagy létrehozni olyan terméket vagy szolgáltatást, amely versenyez lényegében hasonló a mYields által létrehozott Szolgáltatáshoz,  vagy megengedi, segíti vagy bátorítja bármely harmadik felet erre,  kivéve, ha igazolni tudja, hogy (i) egy független harmadik fél a szolgáltatásokat (vagy valami hasonlót) értékesítette Önnek, szokásos piaci feltételek mellett, és (b) az ilyen versengő megoldások nem tartalmaznak, nem tartalmaznak, nem alapulnak , és semmilyen módon ne hagyatkozzon a mYields által az Ön számára felfedett bizalmas információkra, vagy amelyekhez a Feltételek vagy a felek közötti bármely korábbi szerződés értelmében más módon hozzáfért.

 3. Az Oldalak teljes tartalma és minden eleme, bármilyen szöveges, képi és egyéb tartalom (kivéve a Felhasználói tartalmat), valamint a képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók és az ilyen tartalmak szervezésével és kiválasztásával kapcsolatos egyéb részek szellemi tulajdonjogok védik, és kizárólagos tulajdonát képezik.  

 4. Nem kizárólagos, át nem ruházható engedélyt adunk Önnek a Webhelyeken található tartalom eredeti formájában történő letöltésére, rögzítésére vagy kinyomtatására, kizárólag az Ön személyes használatára, de nem arra, hogy azt harmadik fél számára semmilyen formában hozzáférhetővé tegyük. Ez a licenc csak az ilyen tartalom eredeti példányának kezelését és archiválását teszi lehetővé. Ezen túlmenően nem szerezhet semmilyen más jogot vagy licencet semmilyen szerzői jogra, védjegyre vagy bármilyen más szellemi tulajdonjogra az oldalakkal kapcsolatban.

 5. A Feltételek időtartama alatt, illetve annak megszűnését vagy lejártát követően szigorúan tilos az Oldalakon található bármely tartalom kereskedelmi célú felhasználása online vagy bármilyen digitális vagy analóg médiumon keresztül, különösen annak bármilyen formában történő terjesztése vagy értékesítése. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, módosítása, bármely más művé, kiadványba, weboldalba való adaptálás, akár elektronikus, akár egyéb formában.

 6. Az Oldalak tartalmának vagy a mYields egyéb szellemi tulajdonának további felhasználása csak a mYields előzetes engedélyével lehetséges. Minden polgári és büntetőjogi intézkedést megteszünk a szellemi tulajdonjogaink megsértésének megszüntetése és orvoslása érdekében.

XV. Panaszkezelés

 1. Jelen 15. pont csak akkor alkalmazandó, ha Ön fogyasztóként rendeli meg a Szolgáltatásokat.

 2. Te talán  Beküldés  a Szolgáltatásainkkal vagy tevékenységeinkkel, illetve a nevünkben eljáró bármely személynek a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszaival szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken:
  postacím: 1238 Budpaest, Nagytetenyi u. 182-192
  e-mail: info@myields.com
  telefonszám: +36304072917

 3. Az írásbeli panaszt 30 napon belül kivizsgáljuk, és írásban válaszolunk az Ön által megadott e-mail vagy postacímre.

 4. A szóbeli panaszt haladéktalanul ki kell vizsgálni, és lehetőség szerint haladéktalanul orvosolni kell. Ha nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a megfelelő azonnali kivizsgálása nem lehetséges, haladéktalanul eljárunk, és a panaszt és a megfelelővel kapcsolatos álláspontunkat jegyzőkönyvben rögzítjük, és 30 napon belül írásban válaszolunk az e-mail címre. -az Ön által megadott e-mail cím vagy postacím.

 5. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vitákat tárgyalásos úton rendezzük. Ha a vita tárgyalásos úton nem rendezhető, a fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, peren kívüli rendezése érdekében a lakcíme vagy az ideiglenes lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha Ön Magyarországon nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, az illetékességet a székhelyünk alapján határozzuk meg. Kérelmére a kérelmet a fentiek szerint illetékes békéltető testület helyett a pályázatában megjelölt békéltető testülethez lehet benyújtani. A békéltető testületi eljárásban kötelesek vagyunk együttműködni.

  Az egyes területileg illetékesek elérhetőségei
    Békéltető Testületek

 6. Az online vásárolt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panaszának peren kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezheti. Online vitarendezést kezdeményezhet, annak feltételeiről részletes tájékoztatást találhat az alábbi weboldalon:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 7. Ha a vitát a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalások útján nem sikerül rendezni, bírósághoz fordulhat.

XVI. Megjegyzések

 1. Bármi  Az egyik fél által a másik félnek a Feltételek alapján közölt értesítést írásban kell megküldeni, és vagy (i) postai úton kell elküldeni (átvételt kérünk), Ön esetében a felhasználói fiók adataiban rögzített címére, vagy ha nem rendelkezik fiókkal. - a rendelési adatokban,   és a hozamok esetében a következő címre: HU-1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196., vagy (ii) elektronikus levélben a felhasználói fiók adataiban rögzített e-mail címére, vagy – ha nem rendelkezik fiókkal – a rendelési adatokban, vagy a myYields címen  info@myields.com.

 2. Ha a jogszabályok vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem írják elő a papír alapú írásbeli kommunikációt, az e-mailes levelezést írásbeli kommunikációnak kell elfogadni Ön és a myYield között.

A XVII. Titoktartás

 1. Bizalmas információ: bármely fél vagy bármelyik fél termékeivel, szolgáltatásaival, üzleti tevékenységével, személyzetével vagy kereskedelmi tevékenységeivel kapcsolatos olyan információ, amely nem általánosan ismert a nyilvánosság számára, és tényleges vagy potenciális gazdasági értéket nyer abból a szempontból, hogy nem ismert, vagy rendelkezik olyan jellegű, hogy az érintett félnek jogos érdeke fűződik a titoktartáshoz (a továbbiakban: „Bizalmas információ”).

 2. Mindkét fél köteles a másik fél Bizalmas Információit bizalmasan kezelni, és teljes felelősséget vállalni azok titoktartásáért időbeli korlátozás nélkül. Ezeket az információkat harmadik félnek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehet közölni. Mindegyik fél csak a szükséges mértékben oszthat meg ilyen bizalmas információkat saját alkalmazottaival, más munkakapcsolatban közreműködőikkel vagy alvállalkozóival, és teljes felelősséget vállal ezek titkosságáért. A jelen pontból eredő titoktartási kötelezettségnek nincs időbeli korlátozása. A titoktartási kötelezettség bármely okból történő megsértése esetén a megszegő fél a másik féllel vagy bármely harmadik személlyel szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik.  

 3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az információra, amely

  1. nyilvánosan elérhető;

  2. nem hozták nyilvánosságra a Feltételek megsértésével;

  3. a másik fél a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó korlátozás nélkül birtokában volt, mielőtt azt a kiadó fél megkapta volna;

  4. olyan harmadik féltől kapták, aki jogszerűen megszerezte vagy létrehozta, és akit nem köt a titoktartási kötelezettség;

  5. az egyik fél a másik fél bizalmas információinak felhasználása nélkül hozta létre;

  6. törvény köteles az illetékes hatóság elé tárni.

XVIII. Vegyes

 1. A felek mentesülnek a felelősség alól a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeik teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior minden olyan eseményre vonatkozik, amely a Feltételek elfogadását követően következik be, és olyan rendkívüli jellegű, hogy a felek nem láthatták előre, vagy ésszerű intézkedéssel nem tudták elkerülni. Ilyen események közé tartozik az árvíz, tűz, földrengés vagy más természeti katasztrófa, háború, katonai akciók, a hivatalos hatóságok cselekményei vagy cselekményei, valamint minden olyan körülmény, amely a felek ésszerű befolyásán kívül esik. Ha ilyen esemény bekövetkezik, az erről tudomást szerzett fél köteles a másik felet értesíteni. E bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden kár és költség a mulasztót terheli.

 2. A jelen Szolgáltatási feltételekre a magyar jog az irányadó, és azokat a magyar jog szerint kell értelmezni. A magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek bármely per, kereset vagy eljárás tárgyalására és eldöntésére, valamint a jelen Szolgáltatási feltételekből vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezésére, és ebből a célból mindkét fél visszavonhatatlanul aláveti magát a a magyar bíróságok illetékessége.

 3. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, illegálisnak vagy végrehajthatatlannak tekintik, a többi rendelkezés érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem érinti vagy csorbítja. A jelen Szolgáltatási feltételek szerinti bármely jog gyakorlásának elmulasztása nem jelent lemondást.

 4. A Feltételek a teljes megállapodás Ön és a mYields között, és felülírnak minden korábbi megállapodást és egyetértést a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatban, és csak a felek által aláírt írásban módosíthatók vagy módosíthatók.

 5. Ön és a mYields független szerződő felek, és a Feltételek nem hoznak létre semmilyen partnerségi, vegyesvállalati vagy ügynökségi kapcsolatot Ön és a mYields között.  

 6. Ön nem engedményezheti a szerződést a myYields előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 7. Ha a mYard webhely bármely tartalma nem felel meg a jelen Szolgáltatási feltételeknek, az utóbbi az irányadó, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.

 8. A myYard Site-on keresztül úgy nyújtunk szolgáltatásokat, ahogy „vannak” és „elérhetőek”. Minden ésszerű és elvárható intézkedést megteszünk a myYard Site biztonságos működésének biztosítása érdekében, de ezen kívül nem vállalunk felelősséget a webhely létezéséből, használatából, haszontalan állapotából, helytelen működéséből, meghibásodásából vagy szüneteltetéséből eredő károkért, ill. a teljes leállással – előzetes figyelmeztetés nélkül is –, valamint az oldalról elérhető anyagok törlésével, vonal- vagy rendszerhibákkal, véletlenül átvitt számítógépes vírusokkal vagy az adatok bármilyen jogosulatlan módosításával. Javasoljuk, hogy tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus- és kémprogram-elhárító szoftvereket naprakész adatbázissal, és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az oldal használata feltételezi az internet technikai és technológiai korlátainak ismeretét és ezen kívül a hibalehetőségek elfogadását. Az oldalra való belépésből eredő károkért felelősséget és felelősséget nem vállalunk. Ön köteles megvédeni saját számítógépét és az azon tárolt adatokat.

 9. Ön tudomásul veszi, hogy a mYiard webhely hivatkozásokat tartalmazhat olyan harmadik felek webhelyeire, amelyek nem a mYields tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, amelyek felett a mYieldsnek nincs befolyása, és amelyekért a mYields nem felelős.

Az egyes területileg illetékesek elérhetőségei  Békéltető Testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím:  7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület,  7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám:  +36 72 507 154
Email:  info@baranyabekeltetes.hu
Web:  www.baranyabekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.
Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: +36 20 373 2570
Email:  bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Weboldal: www.jaszbekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6001 Kecskemét, Pf. 228

Telefonszám: +36 76 501  525, +36 501 532, +36 70 938 4765
Email:
  bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Web:
  www.bacsbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Postacím: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: ++36 30 201 1647, +36 34 513 010
Email:  bekeltetes@kemkik.hu
Weboldal: www.kembekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Postacím: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békés Megyei Békéltető Testület, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: +36 66  324 976
Email:
  bekeltetes@bmkik.hu
Web:
  www.bmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím:  3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Postacím: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Nógrád Megyei Békéltető Testület, 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: +36 32  520 860
Email:
  nkik@nkik.hu
Web:
  www.bekeltetes-nograd.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: BAZ. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám: +36 46 501-090
Email:
  bekeltetes@bokik.hu 
Web:
  www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím:  1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Postacím: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: +36 1  269 0703
Email:
  pmbekelteto@pmkik.hu
Web:
  www.panaszrendezes.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: Budapesti Békéltető Testület, 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszám: +36 1  488 2131
Email:
  bekelteto.testulet@bkik.hu
Web:
  bekeltet.bkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím:  7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Postacím: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogy Megyei Békéltető Testület, 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: +36 82  501 000
Email: skik@skik.hu
Web:
  www.skik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Postacím: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Csongrád Megyei Békéltető Testület, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36 62  554 250/118
Email:
  bekelteto.testulet@csmkik.hu
Web:
  www.bekeltetes-csongrad.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím:  4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Postacím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +36 42  420 180
Email: bekelteto@szabkam.hu
Web:
  www.bekeltetes-szabolcs.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Postacím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +36 22  510 310
Email:
  bekeltetes@fmkik.hu
Web:
  www.bekeltetesfejer.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím:  7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Postacím: Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: +36 74  411 661
Email: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
Web:
  www.tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Postacím: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszám: +36 96  520 217
Email:
  bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web:
  gymsmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím:  9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Postacím: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +36 94  506 645
Email: pergel.bea@vmkik.hu
Web:
  vasibekelteto.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Postacím: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: +36 52  500 710
Email:
  bekelteto@hbkik.hu 
Web:
  www.hbmbekeltetes.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím:  8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Postacím: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszám: +36 88  814 121
Email: info@bekeltetesveszprem.hu
Web:
  bekeltetesveszprem.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Postacím: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Heves Megyei Békéltető Testület, 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36  416 660/105
Email:
  bekeltetes@hkik.hu
Web:
  www.hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím:  8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Postacím: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám:  +36 92 550  513
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Web:
  bekelteteszala.hu

MELLÉKLET

1. sz.

Nyilatkozat az elállásról/felmondásról (sablon)
(csak abban az esetben töltse ki és küldje vissza, ha el kíván állni a szerződéstől, vagy fel kívánja mondani a szerződést)
Címzett: …………………….
Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéssel kapcsolatban elállási/felmondási jogomat gyakoroljuk: …………………………. 
Szerződéskötés/átvétel dátuma: ………………… 
Fogyasztó neve: ………………….
Fogyasztó címe: …………………………
Fogyasztó aláírása: ………………………………(csak papír alapú nyilatkozat esetén)
Kelt: …………………………………

bottom of page